Pogsonova rovnice

Pogsonova rovnice popisuje vztah mezi hvězdnou velikostí (v magnitudách) a hustotou zářivého toku.

kde jsou hvězdné velikosti objektů a (značena i jako I) jsou jejich hustoty zářivého toku. Souvisí se skutečností, že zatímco soustava SI je založena na metrickém (lineárním) systému, lidské smysly podléhají Weber-Fechnerovmu zákonu a vnímají své okolí logaritmicky. Oko má dynamický rozsah asi 10 řádů, což je mnohem víc než většina přístrojů.

Je pojmenovaná po N. R. Pogsonovi