Na tento článek je přesměrováno heslo subverze. O označování vývojových stadií výrobků pojednává článek verze.

Podvracení, podvratná činnost nebo subverze je úsilí zpochybnit nebo oslabit stávající moc nebo platné normy, ať zákonné, mravní, kulturní nebo společenské. Podvratná činnost může být nezákonná a dokonce násilná (např. formou sabotáží), může se však jednat i o kulturní subverzi např. pomocí experimentů s nekonvenční formou uměleckého projevu, jež se postupem času může sama stát novou kulturní normou. V diktátorských režimech bývají kriminalizovány i formy subverze jinde tolerované, např. vyprávění vtipů na adresu politiků. V zákoníku socialistického Československa tak byly trestné činy jako podvracení republiky a pobuřování, jež stíhaly i veřejné vyjádření negativního názoru na vládu.