Podpalubí

místo pod palubou lodi

Podpalubí je prostor v krytém trupu lodi pod palubou. Může sahat od přídě až po záď, ale může být také kratší. Slouží k dopravě nákladu, k pobytu posádky, jako sklad a strojovna a u větších válečných lodí v něm bývala děla. V 19. a 20. století se místa v podpalubí prodávala jako nejlevnější doprava osob, typicky emigrantů do USA. Jak objem trupu postupně rostl a ponor se prohluboval, přibývalo v něm "pater" a pojem se přestal u větších lodí používat. Místo toho se paluby číslují (obvykle nad a pod hlavní palubou), případně se mluví o patrech.