Podpůrný článek

Podpůrný článek (jinak také nosný článek) je v architektuře označení té části stavby, které vzpírají vodorovné části břemene. Hlavními podpůrnými články jsou:

Kostel sv. Michaela, Hildesheim - nosnými články jsou střídavě dva sloupy a jeden pilíř
Krakorce nesoucí římsu