Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ) je zprostředkovatel pojištění. Jejich registr vede Česká národní banka (ČNB). Licenci na PPZ uděluje ČNB při splnění určitých podmínek. V registru ČNB je PPZ uveden pod šestimístným číslem, ve formátu 012345PPZ. Konkrétní zprostředkovatel PPZ je povinen dodržovat zákonné podmínky v rámci této licence a legislativy ČNB.

Zkoušky odborné způsobilosti vede ČNB formou testu podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů. Informace o zkoušce, absolventech a legislativu s tím spojenou zveřejňuje ČNB na svých stránkách:

  • 38/2004 Sb. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samotných likvidátorech pojistných událostí
  • webové stránky ČNB k Povolovacímu a schvalovacímu řízení pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí
  • informace ke zkouškám odborné způsobilosti

Externí odkazyEditovat

  • online test PPZ, možnost ověřit si své znalosti zákona nanečisto, webaplikace. Zveřejněno na ppztest.cz.
  • Celkový přehled počtu subjektů ke dni, dále v podkapitole Pojišťovny a zajišťovny > Pojišťovací zprostředkovatelé: Kde dni 2015-02-23 evidováno 147 241 oprávněných osob. Webaplikace na apl.cnb.cz.