Požár Malé Strany a Hradčan

Požár Malé Strany a Hradčan v roce 1541 byl nejničivější požárhistorii Prahy.

Požár Pražského hradu. Dobová ilustrace, pohled přes Jelení příkopPrašnému mostu

Požár propukl dne 2. června 1541 při opravě střechy[zdroj?] paláce Smiřických na Malostranském náměstí.[1][2] Celkem na Malé Straně a Hradčanech shořelo 197 domů.[3] Na samotné Malé Straně shořelo 155 domů a zůstalo zachováno jen 78 stavení,[4][1] což činilo ztrátu 66 %.[5] Hradčany byly zničeny takřka celé.[5] Požár se rozšířil i na Pražský hrad. Poškozen byl i chrám svatého Víta a královský palác včetně kaple Všech svatých (klenba se propadla) a poměrně nedlouho předtím dokončeného Vladislavského sálu (klenba vydržela) a Ludvíkova křídla. V kostele a klášteře sv. Jiří shořely krovy.[1]

Při požáru shořel archiv desk zemských,[4][5] pozemkových knih české šlechty, a tím také zanikl důležitý historický pramen českých dějin. Zničení středověké zástavby Malé Strany otevřelo prostor pro uplatnění renesanční architektury a pro scelování parcel za účelem výstavby paláců v blízkosti panovnického sídla. Nové budování města trvalo dlouhá desetiletí a největší zástupce této výstavby, Valdštejnský palác, byl postaven až v letech 1623–1630.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b c Dějiny Prahy I.. Praha a Litomyšl: Paseka, 1997. 494 s. ISBN 80-7185-142-6. S. 283. 
  2. VLČEK, Pavel, a kol. Umělecké památky Prahy. Malá Strana. Praha: Academia, 1999. 686 s. ISBN 80-200-0771-7. S. 138. 
  3. FUČÍKOVÁ, Eliška (ed.). Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze: Jacques Esprinchard, Pierre Bergeron, François de Bassompierre. Praha: Panorama, 1989. 136 s. S. 111. 
  4. a b MÍKA, Zdeněk, a kol. Dějiny Prahy v datech. 2., dopl. a upr. vyd. Praha: Mladá fronta, 1999. 368 s. ISBN 80-204-0789-8. S. 85. 
  5. a b c Praha. Kronika metropole. Redakce Dušan Kubálek, Hana Müllerová. Praha: Fortuna Print, 2006. 240 s. ISBN 80-7321-267-6. S. 85. 

Literatura editovat

  • VRTÁLKOVÁ, Anna. Požár Prahy roku 1541 jako brána vstupu renesenance do Prahy.. , 2013 [cit. 2016-07-15]. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.. Dostupné online.

Související články editovat