Pořadové datum

reprezentace data

Pořadové datum (anglicky ordinal date) je způsob reprezentace data využívající pořadové číslo dne v roce, tedy nepoužívá měsíce. Je používáno například v kosmonautice.

Světelná tabule řídícího střediska kosmických letů, zobrazující časový údaj s předřazeným pořadovým datem (bez roku; ze dne 22. října 2013, tj. 2013-295)

Pořadové číslo dne může nabývat hodnot 1 až 366 (v případě přestupného roku) a zapisuje se doplněné nulami zleva na tři cifry. Jako oddělovač roku a dne se používá spojovník.[pozn. 1]

Příklady
datum "ISO" datum poř.
datum
01.01.1970 1970-01-01 1970-001
31.12.1999 1999-12-31 1999-365
31.12.2000 2000-12-31 2000-366
05.05.2024 2024-05-05 2024-126

Tento formát je definován mj. ve standardu ISO 8601.

Pomocná převodní tabulka editovat

poř.
dat.
běžný
rok
přestupný
rok
001 01. leden
010 10. leden
020 20. leden
030 30. leden
032 01. únor
040 09. únor
050 19. únor
060 01. březen 29. únor
061 02. březen 01. březen
070 11. březen 10. březen
080 21. březen 20. březen
090 31. březen 30. březen
091 01. duben 31. březen
092 02. duben 01. duben
100 10. duben 09. duben
poř.
dat.
běžný
rok
přestupný
rok
110 20. duben 19. duben
120 30. duben 29. duben
121 01. květen 30. duben
122 02. květen 01. květen
130 10. květen 09. květen
140 20. květen 19. květen
150 30. květen 29. květen
152 01. červen 31. květen
153 02. červen 01. červen
160 09. červen 08. červen
170 19. červen 18. červen
180 29. červen 28. červen
182 01. červenec 30. červen
183 02. červenec 01. červenec
190 09. červenec 08. červenec
poř.
dat.
běžný
rok
přestupný
rok
200 19. červenec 18. červenec
210 29. červenec 28. červenec
213 01. srpen 31. červenec
214 02. srpen 01. srpen
220 08. srpen 07. srpen
230 18. srpen 17. srpen
240 28. srpen 27. srpen
244 01. září 31. srpen
245 02. září 01. září
250 07. září 06. září
260 17. září 16. září
270 27. září 26. září
274 01. říjen 30. září
275 02. říjen 01. říjen
280 07. říjen 06. říjen
poř.
dat.
běžný
rok
přestupný
rok
290 17. říjen 16. říjen
300 27. říjen 26. říjen
305 01. listopad 31. říjen
306 02. listopad 01. listopad
310 06. listopad 05. listopad
320 16. listopad 15. listopad
330 26. listopad 25. listopad
335 01. prosinec 30. listopad
336 02. prosinec 01. prosinec
340 06. prosinec 05. prosinec
350 16. prosinec 15. prosinec
360 26. prosinec 25. prosinec
365 31. prosinec 30. prosinec
366 31. prosinec

Odkazy editovat

Poznámky editovat

  1. Někdy též mezera, případně úplně bez oddělovače, dohromady.[1]

Reference editovat

  1. Sborník normativně-technických dokumentů a metodických materiálů. Příprava vydání Josef Vondra. Svazek 3 – Kódy, transliterace, zkracování, řazení, číslování. Praha: ÚVTEI, 1981. 219 s. Kapitola Informační příloha 2 – Příklady číselného označování dat a časového úseku dne, s. 60. 

Související články editovat