Pletací systém (anglicky leading feet) je pracovní orgán zátažného pletacího stroje, kterým se řídí proces tvorby pleteniny.

K systému patří zařízení pro podávání pletací niti a zámek, kterým se ovládá směr pohybu jehel a platin.

Ke každému systému se přivádí jedna pletací nit, ze které se během jedné obrátky stroje vytvoří řádek oček, takže počet systémů může být shodný s počtem řádků upletených na jednu obrátku stroje. Jen v případě (možného) nastavení systému na převěšování niti se nová očka netvoří.

Systémy na okrouhlých pletacích strojíchEditovat

 
Muzeální okrouhlý stroj s jedním systémem
  • Na velkoprůměrových okrouhlých strojích (cca nad 16 cm ø) může být instalováno až 144 systémů, většinou pravidelně rozestavěných kolem jehelního lůžka, které se kolem nich otáčí (viz snímek vpravo).

Počet instalovaných systémů (a výkon stroje) je závislý zejména na průměru (věnce) jehlového lůžka a účelu použití (specializaci) stroje. Přibližné maximální parametry strojů na začátku 21. století:

Průměr stroje 91 cm, obvod. rychlost 2 m/sec, 1 systém/ 6,35 mm obvodu stroje. [1]

  • Maloprůměrové okrouhlé stroje pracují s rychlostí bis cca 600 ot./min, tj. 4 m/sec. Stroje se většinou vybavují 4 systémy. (viz Pospíšil)

Systémy na plochých pletacích strojíchEditovat

Na plochých strojích se systémy nacházejí na saních s vratným pohybem podél pevně umístěného jehelního lůžka. Instaluje se maximálně 5 systémů na stroj.

Moderní stroje používají při pracovní šířce do 244 cm (s 2 vývody) a rychlosti 1,2 m/sec. 2-3 systémy na vývod [2]

 
Plochý pletací strojek (pro amatéry) s jedním systémem

PoznámkaEditovat

Ve starší české odborné literatuře se pro pletací systém často používalo označení pracovní systém nebo tvořič (viz Pospíšil).

LiteraturaEditovat

  • Holthaus: Maschen Lexikon, Deutscher Fachverlag Frankfurt/Main 2007, ISBN 978-3871509803, str. 270
  • Wünsch: Lexikon Wirkerei und Strickerei, Deutscher Fachverlag Frankfurt/Main 2008, ISBN 978-3-87150-909-4, str. 258-259
  • Pospíšil a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL Praha 1981, str. 704-705

ReferenceEditovat

  1. Okrouhlý pletací stroj z roku 2013 (německy): http://www.mayerandcie.com/uploads/tx_blackseaproductfinder/pdf/554_d.pdf
  2. Plochý dvouhlavý stroj 244 cm široký (německy): http://www.stoll.com/stoll-produkte/cms-933-hp-multi-gauge/2_1