Plemena slepic

plemeno kura domácího
(přesměrováno z Plemena kura domácího)

Plemena slepic byla vyšlechtěna v průběhu času k různým účelům a existuje několik měřítek, podle kterých je dělit, například podle stupně prošlechtění, podle užitkovosti, podle země vyšlechtění... I v Česku byla vyšlechtěna dvě plemena kura domácího. Jedná se o plemeno nosné česká slepice zlatě kropenatá a o plemeno s kombinovanou užitkovostí šumavanka. Velkou produkci plemen slepic má například Německo, kde byly vyšlechtěny i vranohlávky, jedno z nejznámějších plemen slepic.

Kohout a slepice plemene leghornka
Kohout šumavanky

Plemena slepic podle stupně prošlechtění editovat

  • Primitivní (žijící polodivoce, jen málo šlechtěné)
  • Přechodná (zušlechtěná)
  • Kulturní (ušlechtilá) (po dlouhou dobu šlechtěná plemena)

Plemena slepic podle užitkovosti editovat

Nosná plemena editovat

Nosná plemena slepic byla vyšlechtěna pro kvalitní a velkou snášku vajec. Jedná se o plemena s lehkou konstrukcí a většinou i samostatnou a odtažitou povahou. Jsou to ze všech plemen slepic nejlepší letci, proto je při budování výběhu nutné myslet i na to. Kvokání bylo u těchto slepic nežádoucí, proto bylo šlechtěním co nejvíce potlačeno. Nejznámějšími příklady jsou leghornky nebo české zlatě kropenaté.

Masná plemena (jateční) editovat

Masná neboli jateční plemena byla vyšlechtěna k větší hmotnosti a robustnosti. Většinou se jedná o rychlerostoucí a těžká plemena s větší vahou. Lze je držet i v menších prostorách, avšak jejich krmení je složitější a pokud jsou překrmené, jejich maso ztrácí na kvalitě. Klasickým příkladem jsou sasexky.

Plemena s kombinovanou užitkovostí editovat

Plemena s kombinovanou užitkovostí nebyla vyšlechtěna ke konkrétnímu účelu nebo v sobě spojovala schopnosti dobrých nosnic i masných plemen. V současné době se často angažují i na výstavách. Konstrukce a povaha se značně liší. Pokud se bavíme o této skupině, nejčastěji si představíme hempšírky a laflešky.

Bojová plemena editovat

Bojová plemena slepic byla vyšlechtěna většinou pro kohoutí zápasy. Většinou se jedná o plemena vyšlechtěná v asijských zemích a typickým znakem je dlouhý, svalnatý krk i nohy a téměř rovný postoj. V Česku si tato plemena příliš přízně nezískala, stejně jako kohoutí zápasy, které jsou stále tradicí v některých asijských zemích. Typickým představitelem z Evropy je bojovnice novoanglická.

Okrasná plemena editovat

Okrasná plemena jsou kombinací různých plemen, která mají jednu společnou vlastnost a to krotkou povahu a mimo jiné i líbivý vzhled. Výstavy drůbeže, především slepic, se v Česku ujaly velmi rychle a získávají na popularitě. Časté jsou neobvyklé dědičné znaky, například chocholy nebo vousy, mimo to je ale jejich vzhled různorodý. Jako okrasné plemeno se chovají například hedvábničky.

Abecední seznam plemen slepic editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat