Petr Wittlich

český historik umění a vysokoškolský pedagog

Petr Wittlich (* 23. května 1932 v Českých Budějovicích) je český historik umění a autor řady odborných publikací v oboru dějiny umění.

Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Prof. Petr Wittlich (2016)
Prof. Petr Wittlich (2016)
Narození23. května 1932 (89 let)
České Budějovice
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Povolánípedagog, učitel, kunsthistorik, kurátor a kritik umění
Oceněnímedaile Za zásluhy mzz III. stupeň (2012)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Logo Wikicitátů citáty na Wikicitátech
Nuvola apps bookcase.svg Seznam dělSouborném katalogu ČR
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Základní životopisEditovat

Petr Witllich se narodil 23. května 1932 v Českých Budějovicích. Pochází z umělecky zaměřeného prostředí: jeho otec v 16 letech odešel z domu s kočovnou hereckou společností, matka byla dcerou hudebníka z herecké skupiny paní Zellnerové. Do základní školy docházel v Telči (nastoupil do 1. třídy v září roku 1938 – období mnichovské krize). Původně chtěl být malířem. Jak sám říká, žádná velká osobnost v době jeho mládí ho nijak zásadně neovlivnila; důvodem byla silná vlna emigrace významných osob tehdejší československé společnosti po roce 1948.

V roce 1951 úspěšně vykonal přijímací řízení na FF UK na obor Dějiny umění (aniž o tom byl předem informován, musel krom odborné zkoušky absolvovat i druhou, politickou zkoušku). Jeho studium na FF UK bylo pochopitelně poznamenáno politickými názory 50. let, řada odborníků musela své působení na univerzitě ukončit, aby mohli být nahrazeni politicky „spolehlivějšími“ lidmi; samozřejmě nemohl za uměním cestovat a tak většinu děl poznal pouze skrze reprodukce.

Přes nepřízeň doby se snažil být vždy ve styku i tzv. „neoficiálním uměním“ – např. skupina „Máj“ (1957), skupina „konfrontací“ (Mikuláš Medek, Jan Koblasa a řada dalších). Zájem o umělce na „černé listině“ bylo pro tehdejší politický režim nežádoucí, proto když jednou Petr Wittlich napsal do časopisu Umění článek o moderním sochařství (umělci jako např. Zdeňka Fibichová, Vladimír Preclík, Olbram Zoubek, Eva Kmentová a další), příspěvek nakonec nevyšel.

Svá vysokoškolská studia dokončil v roce 1956, absolvoval prací o Janu Štursovi. Poté začíná na UK jeho dlouholetá kariéra asistenta. Habilitační práci odevzdal v roce 1969, ale o rok později mu byla vrácena a označena jako politicky nevhodná, proto byl odborným asistentem celých 30 let.

Wittlich se snažil dějiny umění obhajovat, podporovat zájem o památkovou péči a kulturu jako takovou i v době normalizace, kdy byl tento obor považován téměř za imperialistickou pavědu. Jeho specializací je především moderní umění, zejména secese. Jeho kniha s názvem Česká secese, která vyšla v roce 1982 v nakladatelství Odeon dokonce vyšla na tehdejší dobu ve fantastickém nákladu 20 000 kusů a dodnes patří mezi nejucelenější a nejkomplexnější publikace pojednávající o tomto originálním uměleckém proudu. Ve svých textech často využívá příležitosti pro popularizaci umění a kultury, také se snaží poukazovat na nedostatky v české legislativě v souvislosti s ochranou kulturních a uměleckých památek a několikrát se svými dopisy snažil apelovat na naše politiky, aby co nejdříve došlo ke změně.

V devadesátých letech se stal přednostou čs. sekce Mezinárodní asociace výtvarných kritiků AICA a Uměleckohistorické společnosti v českých zemích. Je nositelem Medaile F. Palackého AV ČR, stříbrné medaile FF UK, zlaté medaile UK, Medaile za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury a laureátem Ceny Ministerstva kultury. Dodnes přispívá do řady našich i zahraničních odborných časopisů.

Přehled titulů, vědeckých hodností a míst odborné působnostiEditovat

Praxe od ukončení vysokoškolského studia:

 • 1956 – 59 Katedra dějin umění FF UK, asistent
 • 1959 – 90 Katedra dějin umění FF UK, odborný asistent
 • 1990 – 92 Katedra dějin umění FF UK, docent
 • od r. 1992 – Katedra dějin umění FF UK, profesor
 • 1992 – 2000 Ústav pro dějiny umění FF UK, profesor a ředitel ústavu

Vědecké hodnosti:

 • 1967 – CSc kandidát věd o umění, PhDr. doktor filozofie
 • 1971 – prom. hist.
 • 1973 – PhDr.
 • 1990 – docent pro obor teorie a dějiny výtvarného umění
 • 1992 – profesor pro obor dějiny výtvarného umění
 • 1993 – docent pro obor teorie a dějiny umění
 • 1994 – profesor pro obor teorie a dějiny umění

Působení v zahraničí:

 • 1996 – hostující profesor na École pratique des Hautes Études na pařížské Sorbonně
 • 1996 – Workshop Modern Culture and the Ethnic Artefact, Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften Wien
 • 1997 – Allemands, Juifs et Tcheques á Prague,1890-1924, Université Paul Valéry, Montpellier
 • 1998 – Josef Váchal, Institut des Études Slaves na pařížské Sorbonně

Dnešní pozice:

Univerzita Karlova, filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění Vyučované předměty na FF UK, katedra dějin umění:

 • Umění 20. století
 • Umění novodobé
 • Teorie umění
 • Seminář dějin umění 20. století I.
 • Přehled dějin evropského umění
 • Diplomní seminář
 • školitel doktorandů

Nejvýznamnější publikaceEditovat

 • WITTLICH, Petr. České sochařství ve XX. století: 1890 - 1945. 1. vyd. Praha: Státní pedagog. nakl., 1978, 246 s.
 • WITTLICH, Petr. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982, 379 s.
 • WITTLICH, Petr. Prague Art Nouveau. Europalia 98, Bruxelles 1998. Koncepce a realizace velké mezinárodní výstavy českého secesního umění. Praha: Karolinum, 2007, 136 s.
 • WITTLICH, Petr. Sochařství české secese. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, 427 s. ISBN 80-7184-973-1.

Česká seceseEditovat

 • WITTLICH, Petr. Česká secese. 1. vyd. Praha: Odeon, 1982, 379 s.

Kniha pojednává o vývoji secese ve výtvarném umění i architektuře v Čechách, podává ucelený obraz období přelomu 19. a 20. století. Publikace je výjimečná už jen svým členěním – vše je rozděleno tematicky, nikoli chronologicky nebo podle jednotlivých uměleckých oborů, jak bývá obvykle zvykem. Petr Wittlich klade také důraz na výklad secese nejen jako uměleckého směru, ale i jako životního stylu. Původní význam pojmu secese totiž nebyl umělecký, ale morální.

Přestože umělecké zaměření jednotlivých spolků se od počátku dosti lišilo, tento morální význam je spojoval; vyjadřovali jím obecný nárok na svobodu, snahu překonat všechno staré, dokonce touhu překonat podobu přírody a posunout ji někam dále pomocí tohoto nového uměleckého směru. V knize je zdůrazňována především stylotvornost a potenciál nového proudu, v pozdějších publikacích Petra Wittlicha je ale zmiňována i velká rozmanitost a mnohotvárnost.

V celé publikaci je znát pečlivost a dlouhodobý zájem autora o toto téma, který sahá až do počátku šedesátých let. Celosvětová pozornost věnovaná Alfonsu Muchovi a tématu české secese obecně v celé řadě cizojazyčných publikací napomohlo umožnění realizace tohoto výjimečného projektu a pojmutí celého období v širším evropském kontextu. Možná právě proto vyšla kniha (na odbornou literaturu) v nezvykle vysokém nákladu 20 000 kusů a stala se velice oblíbenou i mezi laickou společností, což se běžně nestává.

Externí odkazyEditovat