Persona non grata

Persona non grata (latinsky, plurál: personae non gratae) česky znamená nežádoucí osoba. V diplomatických kruzích jde o terminus technicus s přesným, zákonně [1] vymezeným obsahem. Označuje osobu jiného státu, jejíž pobyt na svém území považuje použivší stát za nežádoucí. Přidělení tohoto statusu znamená, že země nepovoluje vstup dané osoby na své území, respektive že požaduje, aby jej okamžitě opustila. Podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 má též každá země právo kdykoliv a bez udání důvodu přidělit status nežádoucí osoby kterémukoliv diplomatovi (což ovšem může dotčená země chápat jako nepřátelské či provokativní jednání). Toto označení se používá i v případech, kdy je diplomat vyhoštěn nikoli na základě jeho osobního chování, ale jen do počtu např. při recipročním vyhošťování.

AntonymumEditovat

Persona grata – přesným opakem je pak žádoucí osoba (sousloví vznikne pokud vypustíme latinskou záporku non)

ReferenceEditovat

  1. Článek 9 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích