Periskop

optický přístroj

Periskop je optické zařízení, které umožňuje boční posun přijímaného světelného paprsku. Používá se především ve vojenství, kde umožňuje výhled, aniž by byl pozorovatel vystaven přímé střelbě. Je důležitou součástí vybavení ponorek a bojových vozidel, používá se ale i v mnoha dalších oborech.

Princip periskopu.
A – Periskop se dvěma rovinnými zrcadly
B – Periskop se dvěma hranoly
1–2 – Zrcadla
3–4 – Hranoly
5–6Oko pozorovatele
7–8 – Tubus
H – Optická výš
Princip čočkového periskopu
A – Periskop s jednou čočkou (L2) pro korekci obrazu
B – Periskop se dvěma čočkami (L2–L3) pro korekci obrazu
1–3 – Okénko periskopu
2–4 – Clona nebo nitkový kříž
P – Hranoly (nebo zrcadla)
L1 – Čočka objektivu
L2 – pro AL2 – L3 – pro B – čočka k napřímení obrazu
L3L4 – pro AL4–L5– pro B – Okulár
L0 – Polní čočka
y – Vzdálený předmět
H – Optická výška periskopu

Funguje na principu vertikálního tubusu na koncích opatřeného zrcadly nakloněnými v 45° úhlu tak, aby navzájem odrážela vnější obraz.

Konstrukce periskopu

editovat
 
Vojenský ruční periskop
1 – Okulár
2 – Diagonální hranol
3 – Držák
4–6 – Čočky k napřímení obrazu
5 – Tubus
7 – Polní čočka
8 – Čočka
9 – Diagonální hranol
10 – Okénko

Konstrukce nejjednoduššího periskopu

editovat

Nejjednodušší periskop je tvořen dvojicí zrcadel, z nichž první odrazí světelný paprsek kolmo k původnímu směru a druhé zpět do původního směru, jen posunutý o vzdálenost zrcadel.

Tento typ periskopu lze snadno vyrobit a používá se například k pohledu přes hlavy davu. Má ale jen omezené použití, protože při větší vzdálenosti zrcadel omezuje zorný úhel.

Binokulární dělostřelecké zaměřovací systémy

editovat

Na principu periskopu pracují i binokulární dělostřelecké zaměřovací systémy. Skládají obraz z dvojice objektivů a na základě paralaxy obrazů cíle umožňují určit jeho vzdálenost. Největší systémy tohoto druhu, vyrobené pro bitevní lodě, měly základnu dlouhou několik metrů.

Periskopy ponorek

editovat

Periskop ponorky je optická soustava, v níž je kromě zrcadel i soustava čoček. Tento typ periskopu nezmenšuje zorný úhel ani při mnohametrovém posunu paprsku.

Externí odkazy

editovat