Pentakarbonyl železa

chemická sloučenina

Pentakarbonyl železa (též jen karbonyl železa; systematický název pentakarbonylželezo) je sloučenina se vzorcem Fe(CO)5. Za normálních podmínek jde o slámově zbarvenou kapalinu štiplavého zápachu. Je běžným prekurzorem různých sloučenin železa, včetně mnoha takových, které se používají v organické syntéze.[1] Připravuje se reakcí jemných částic železa s oxidem uhelnatým. Jedná se o relativně levnou chemikálii.[zdroj?]

Pentakarbonyl železa
Pentakarbonyl železa - strukturní vzorec

Pentakarbonyl železa - strukturní vzorec

Pentakarbonyl železa - model molekuly

Pentakarbonyl železa - model molekuly

Obecné
Systematický název pentakarbonylželezo
Triviální název karbonyl železa
Ostatní názvy pentakarbonyl železa
Anglický název Iron pentacarbonyl
Německý název Eisenpentacarbonyl
Funkční vzorec Fe(CO)5.
Sumární vzorec FeC5O5
Vzhled slámově žlutá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS
PubChem
UN kód 1994
Číslo RTECS NO4900000
Vlastnosti
Molární hmotnost 195,90 g/mol
Teplota tání −20 °C
Teplota varu 103 °C
Hustota 1,45 g/cm³
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Struktura
Krystalová struktura trigonální bipyramidální
Koordinační geometrie trigonální bipyramidální
Dipólový moment 0 D
Bezpečnost
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)
Vysoce hořlavý
Vysoce hořlavý (F)
R-věty R11 R26/27/28
S-věty S16 S45 S26 S28 S36/37 S39
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
4
3
Teplota vzplanutí −15 °C
Teplota vznícení 50 °C
Meze výbušnosti 3,7–12,5 %
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Pentakarbonyl železa je jedním z homoleptických karbonylů kovů; tzn. že oxid uhelnatý je zde jediným ligandem komplexu s železem. Mezi další příklady patří osmistěnný hexakarbonyl chromu a čtyřstěnný tetrakarbonyl niklu. Většina kovových karbonylů má 18 valenčních elektronů; Fe(CO)5 tomuto vzoru odpovídá tak, že má osm elektronů na atomu železa a pět párů elektronů poskytnutých ligandy CO. Vzhledem k symetrické struktuře a neutralitě náboje je Fe(CO)5 těkavý. Je jedním z nejrozšířenějších kapalných kovových komplexů. Má trigonální bipyramidální strukturu, kde je atom železa obklopen pěti ligandy CO; tři jsou v příčných (rovníkových) pozicích a dva jsou vázány osově. Vazby Fe-C-O jsou lineární.

Fe(CO)5 je archetypem fluxionální (proměnlivé) molekuly, vzhledem k rychlé výměně osových a příčných skupin CO prostřednictvím Berryho mechamismu na časové ose NMR. V důsledku toho vykazuje NMR spektrum 13C pouze jeden signál jako znak rychlé výměny mezi neekvivalentními pozicemi CO.

Karbonyl železa se někdy plete s karbonylovým železem, což je vysoce čistý kov připravovaný rozkladem pentakarbonylu železa.

Toxicita a bezpečnostEditovat

Fe(CO)5 je toxický (ovšem méně než například tetrakarbonyl niklu) a může být nebezpečný kvůli své těkavosti (tlak par: 21 mmHg při 20 °C). Při vdechování může způsobit podráždění plic, toxickou pneumonitidu nebo edém plic. Podobně jako jiné karbonyly je hořlavý.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Iron pentacarbonyl na anglické Wikipedii.

  1. Samson, S. ; Stephenson, G. R. "Pentacarbonyliron" in Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (Ed: L. Paquette) 2004, J. Wiley & Sons, New York. DOI: 10.1002/047084289.

Externí odkazyEditovat