Peněžní oběh je pohyb peněz ve funkci oběživa a platidla (koloběh peněz ve formě bankovek a mincí). Základem jsou plnohodnotné bankovky či neplnohodnotné mince. Na základě zákona č. 6/1993 Sb. zákon o ČNB, může ČNB vydávat vyhlášky týkající se regulace peněžního oběhu.