Patronátní lavice

Patronátní lavice je lavice v kostele určená pro donátory nebo stavebníky kostela, nebo pro místního sponzora.

Určení editovat

Patronem byl zpravidla místní šlechtic a jeho rodina. Patronátní lavice se zřizovaly tam, kde v chrámě nebyla panská oratoř. V městských kostelech se patronátní lavici podobala lavice konšelská, která bývala větší, aby pojala členy městské rady.

Umístění editovat

Lavice (jedna či dvě) stály nejblíže oltáře, zpravidla na severní nebo jižní straně presbytáře. Konšelská lavice stála v první či druhé řadě řadových lavic pro věřící.

Podoba editovat

Patronátní lavice má často vysoké čelo, postranní dvířka (někdy zamykací, aby do lavice nemohl usednout nepovolaný člověk). Bývá svými rozměry honosnější a zdobnější než ostatní lavice v kostele, je doplněna malovaným či vyřezávaným šlechtickým erbem. Patronátní lavice nelze zaměňovat s lavicemi chórovými, určenými členům řeholní komunity či kanovníkům kapituly.

Související články editovat

Externí odkazy editovat