Paretovo rozdělení

rozdělení pravděpodobnosti

Paretovo rozdělení, pojmenované podle italského ekonoma Vilfreda Pareta (1848–1923), je rodina spojitých rozdělení pravděpodobnosti na nekonečném intervalu , charakterizovaných dvěma kladnými parametry: exponentem a minimální hodnotou . Paretovo rozdělení se charakteristicky vyskytuje tam, kde náhodné kladné hodnoty probíhají několik řádů velikosti a jsou výsledkem vlivu mnoha nezávislých faktorů.

Počet obyvatel německých měst (žlutý histogram) lze dobře popsat Paretovým rozdělením (modrá čára).

Distribuce byla Paretem původně použita k popisu rozdělení příjmů v Itálii. Ve druhém svazku Paretova Kursu politické ekonomie (Cours d'économie politique, 1897) se říká, že počet lidí ve státě, kteří mají příjem vyšší než jistou hodnotu , je přibližně úměrný , kde parametr je podle Pareta ve všech zemích někde kolem 1,5. Tato specifikace kumulativní distribuční funkce definuje rozdělení pravděpodobnosti pojmenované po Paretovi. Také mnoho dalších empirických distribucí lze dobře popsat jako Paretova rozdělení, například velikosti měst nebo výše škod v pojistné matematice.

DefiniceEditovat

 
Paretova hustota pravděpodobnosti f(x) s (x min = 1).
 
Kumulativní distribuční funkce F(x)

Spojitá náhodná proměnná   má Paretovo rozdělení   s parametry   a   pokud má hustotu pravděpodobnosti

 

Číslo   je minimální hodnota a zároveň modus (nejčastější hodnota) distribuce, tj. místo maximální hustoty pravděpodobnosti. S rostoucí vzdáleností mezi   a   klesá pravděpodobnost, že   nabývá hodnotu  . Vzdálenost mezi   a   se zde přitom chápe jako poměr mezi těmito dvěma veličinami.

Parametr   je exponent určující, jak rychle zmíněná pravděpodobnost klesá v závislosti na velikosti hodnoty  . S větším   křivka je výrazně strmější, tj. náhodná proměnná   nabývá velké hodnoty s menší pravděpodobností, a naopak malé hodnoty   vedou k plochým (platykurtickým) rozdělením s těžkým pravým ohonem.

Pravděpodobnost, že náhodná proměnná   nabude hodnotu menší nebo rovnou  , se stanoví z distribuční funkce  . Pro všechna   tak platí:

  .

Z toho plyne pravděpodobnost, že náhodná proměnná   nabude hodnoty větší než  :

  .

VlastnostiEditovat

Střední hodnotaEditovat

Střední hodnota je:

 

KvantilyEditovat

MediánEditovat

Medián je

 

Přezkoumání Paretova principuEditovat

Stejným způsobem se získá pro 4. kvintil, který uvádí Paretův princip:

  .

Střední hodnota  , omezená na hodnoty větší než 4. kvintil, je pro  :

  .

Pro  , což Pareto považuje za typické, to vede k výsledku  , tj. cca 58 % z celkové očekávané hodnoty. Pokud by příjem populace odpovídal Paretově rozdělení s parametrem 1,5, 20 % lidí s nejvyššími příjmy získává pouze 58 % z celkového příjmu - ne 80 %, jak naznačuje Paretův princip. Paretovo pravidlo 80% : 20% přesně platí jen pro  , tedy pro distribuci mnohem plošší, než by naznačovala Paretova typická hodnota  .

RozptylEditovat

Rozptyl je

 

Směrodatná odchylkaEditovat

Pro   je směrodatná odchylka

 

Variační koeficientEditovat

Z očekávané hodnoty a směrodatné odchylky vychází pro   variační koeficient

 

ŠikmostEditovat

Šikmost je pro  

 

Pro   je Paretovo rozdělení zešikmené doprava podle definice 3. centrálního momentu. Pro   třetí moment diverguje, i když distribuce je stále zešikmená.

MomentyEditovat

Dále   -tý obecný moment je

 

Charakteristická funkceEditovat

Charakteristická funkce je:

 

kde   je neúplná funkce gama .

Momentová vytvořující funkceEditovat

Momentová vytvořující funkce v uzavřené formě pro Paretovo rozdělení neexistuje.

EntropieEditovat

Entropie je:   .

Zipfův zákonEditovat

Zipfův zákon je matematicky totožný s Paretovým rozdělením (jen osy   a   se prohodí). Zatímco Paretovo rozdělení se dívá na pravděpodobnost určitých náhodných hodnot, Zipfův zákon se zaměřuje na pravděpodobnost, s jakou náhodné hodnoty zaujímají určitou pozici v pořadí podle frekvence.

 

Identifikace Paretova rozděleníEditovat

 
Velikosti německých obcí a měst na dvojitém logaritmickém papíře

To, zda je empirická distribuce přibližně paretovsky rozdělená, lze odhadnout graficky pomocí vynesení empirické distribuční funkce v grafu s logaritmickými stupnicemi na obou osách. Pokud jde o paretovská data, budou body ležet zhruba na přímce. Je to proto, že pravděpodobnost   lze vyjádřit v mocninném tvaru a upravit na

 

a po zavedení logaritmického měřítka na ose  , tj.  , máme

 

což je přímka se směrnicí  , což je hodnota opačná k parametru  , který se tak dá graficky snadno odhadnout.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Pareto-Verteilung na německé Wikipedii.

LiteraturaEditovat

  • Rainer Schlittgen : Einführung in die Statistik. Analyse und Modellierung von Daten. 10. přepracované vydání. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Mnichov 2003, ISBN 3-486-27446-5, s. 231,
  • Karl Mosler, Friedrich Schmid: Wahrscheinlichkeitsrechnung und schließende Statistik. 2. vylepšené vydání. Springer, Berlín a. A. 2006, ISBN 3-540-27787-0, s. 99.
  • Vilfredo Pareto: Cours d'Économie Politique. 2 svazky. Rouge, Lausanne 1896-1897.

Externí odkazyEditovat