Paralaxa

úhel svíraný dvěma přímkami vedenými ze dvou různých míst v prostoru k pozorovanému bodu

Paralaxa (z řeckého παράλλαξις (parallaxis) znamenající „změna“) je úhel, který svírají přímky vedené ze dvou různých míst v prostoru k pozorovanému bodu. Jako paralaxa se také označuje zdánlivý rozdíl polohy bodu vzhledem k pozadí při pozorování ze dvou různých míst.

Paralaxa
Paralaxa se projevuje u dvouokých zrcadlovek, kde pohled z hledáčku a objektivu fotoaparátu není týž

Čím dále je pozorovaný předmět od pozorovacích míst, tím je paralaxa menší.

Nejjednodušším příkladem paralaxy v praxi je pozorování předmětů střídavě levým a pravým okem. Předměty v popředí se zdánlivě posunují vůči pozadí – čím blíže je pozorovaný předmět, tím větší je jeho zdánlivý posuv.

Paralaxa v astronomii Editovat

Související informace naleznete také v článku Paralaxa (astronomie).

astronomii se určováním paralaxy především měří vzdálenost vesmírných těles. Pozorovací místa musí být od sebe výrazně vzdálena, aby například při měření vzdálenosti hvězd byla paralaxa vůbec měřitelná.

Paralaxa u fotoaparátů Editovat

fotoaparátu se paralaxou rozumí úhel mezi osou hledáčku a objektivu. Tento jev komplikuje pořizování fotografií (nejvíce kompozic se vzdálenými i blízkými objekty), protože v hledáčku se zobrazuje částečně jiný pohled na scénu než v objektivu. Tento jev se neprojevuje u jednookých zrcadlovek, protože je v hledáčku zobrazován obraz přímo vytvořený objektivem (paralaxa je zde nulová).

Při fotografování pomocí blesku je paralaxa mezi zábleskovým zařízením a objektivem rozhodující pro tzv. „efekt červených očí“. Čím menší je tato paralaxa, tím větší je pravděpodobnost vzniku tohoto efektu. Pokud je totiž tato paralaxa malá, jsou osy objektivu a blesku téměř shodné a protínají se v oku fotografované osoby. Proto je vhodné tuto paralaxu zvětšit – ať už zmenšením vzdálenosti mezi fotoaparátem a fotografovanou osobou nebo vysunutím blesku do větší vzdálenosti od fotoaparátu.

Paralaxa u zaměřovacích zařízení Editovat

Negativně se paralaxa projevuje i u některých zaměřovacích zařízení. Např. u puškohledů při střelbě na blízké cíle vliv paralaxy (úhel mezi osou hlavně a osou optické soustavy) na umístění zásahu s klesající vzdáleností cíle roste. Pozn.: Puškohledy bývají vybaveny korekcí objektivu (anglicky AO – adjustable objective), která je označována jako korekce paralaxy ne proto, že by způsobovala změnu směru osy optické soustavy, ale protože eliminuje chybu zaměření cíle v případě vyosení oka mimo optickou soustavu puškohledu.

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat