Parabolická anténa

Parabolická anténa odráží přijímaný signál do svého ohniska, ve kterém je buď přijímač – anténa a vnější jednotka s nízkošumovým zesilovačem (LNB), nebo jen anténa. Čím je větší plocha parabolického odražeče, tím silnější signál bude přijímačem v jejím ohnisku detekován. Má tedy větší zisk, roste tím ale její směrovost a tím i nároky na přesné nastavení. Vhodná volba velikosti antény závisí na EIRP a energetických zónách (vyzařovací diagram satelitu, který chceme přijímat).

Parabolická anténa pro příjem satelitní TV

Kvůli velkému průměru některých parabolických antén se používají tzv. „mesh“ antény, které jsou tvořeny sítem, díky čemuž je anténa odolnější povětrnostním podmínkám.

U satelitní a pozemní mikrovlnné techniky rozlišujeme tyto paraboly:

  • Středová (ohnisková – prime focus).
  • Offsetová – je tvořená výsečí z ohniskové paraboly a její ohnisko leží mimo geometrický střed. Jako satelitní se lépe montuje, neboť odrazná plocha je takřka svislá. Proti parabole středové má hlavně tu výhodu, že ozařovač nestojí v cestě přijímanému signálu.
  • Cassegrain – používá pomocného hyperbolického zrcadla, umístěného v ohnisku, které odráží signál do středu odrazné plochy, v němž je umístěna vnější jednotka (přijímací/vysílací). Používá se jen u největších typů v profesionálních podmínkách.

Externí odkazy editovat