Panmiktická populace

Panmiktická populace je takový model populace v populační genetice, ve kterém se mezi sebou jedinci páří zcela náhodně.[1] Konkrétně to znamená, že modelujeme situaci v přírodě, přičemž:

  • Neuplatňuje se přírodní výběr, jedinci si nevybírají partnery podle žádného kritéria. Nerozlišují ani mezi příbuznými zástupci. (Nepokoušejí se bránit inbreedingu.)
  • Nehrají roli vzdálenosti mezi jednotlivými jedinci. To platí zpravidla pouze tehdy, pokud populace žije na velmi omezeném území nebo jsou jedinci velmi pohybliví.

Panmiktické populace můžeme rozlišovat podle velikosti:

Reference

editovat
  1. FLEGR, Jaroslav. Evoluční biologie. 3., opravené a rozšířené vyd. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-1767-3. S. 72. 

Literatura

editovat