Panmiktická populace

Panmiktická populace je takový model populace v populační genetice, ve kterém se mezi sebou jedinci páří zcela náhodně.[1] Speciálně to znamená, že modelujeme situaci v přírodě, kde:

  • Neuplatňuje se přírodní výběr, jedinci si nevybírají partnery podle žádného kritéria. Konkrétně tedy nerozlišují ani mezi příbuznými zástupci. (Nepokoušejí se bránit inbreedingu.)
  • Nehrají roli vzdálenosti mezi jednotlivými jedinci. To platí zpravidla pouze pokud populace žije na velmi omezeném území nebo jsou jedinci velmi pohybliví.

U panmiktických populací můžeme rozlišovat podle jejich velikosti: u těch velikých se příliš neprojevuje genetický drift a platí u nich Hardy-Weinbergův zákon, u malých je to naopak.

ReferenceEditovat

  1. Jaroslav Flegr: Evoluční biologie, str. 72