Pamětní dvoueurové mince

seznam na projektech Wikimedia

Pamětní mince 2 eura jsou speciální mince eura, které razí a vydávají státy eurozóny od roku 2004.[1] Mince jsou považovány za běžné platidlo ve všech státech, ale pro jejich nevelké množství jsou cenným artiklem obchodu mezi sběrateli (platí především u menších států jako např. Monako, San Marino, Andorra a Vatikán). Tyto mince běžně oslavují výročí historické události nebo upozorňují na právě probíhající dění. Od roku 2004 do prosince 2018 bylo vydáno 331 variant pamětních dvoueurových mincí - 266 jednotlivých národních mincí a 65 mincí ze čtyř společných sérií. Pamětní dvoueurové mince mají stejné technické parametry jako běžné mince 2 eura (tj. stejnou velikost, hmotnost i složení kovů).

Mapa Evropy s vyznačením zemí, které jsou členy Eurozóny a které ne. Barva na mapě značí počet dvoueurových pamětních mincí, včetně mincí ze společných ražeb, který byly jednotlivými státy vydány od roku 2004 (stav 15. říjen 2020).
     25 až 28 vydaných pamětních mincí
     21 až 24 vydaných pamětních mincí
     17 až 20 vydaných pamětních mincí
     13 až 16 vydaných pamětních mincí
     9 až 12 vydaných pamětních mincí
     5 až 8 vydaných pamětních mincí
     1 až 4 vydan pamětních mincí
     není členem Eurozóny

OmezeníEditovat

Základní kámen pro pamětní euromince položila Evropská rada svým rozhodnutím z 1. ledna 2004, které rušilo zákaz změn národních stran mincí. Nicméně některá omezení stále přetrvávají.

Podle doporučení Evropské komise (z 19. prosince 2008) [2] platí pro vydávání všech oběžných euromincí (tedy i dvoueurových pamětních) mimo jiné následující doporučení a omezení:

 • Stát, který vydává eurominci, by měl být uveden na národní straně buď celým názvem nebo zkratkou.
 • Název nebo nominální hodnota mince by se neměla opakovat na zadní národní straně (výjimku mohou mít ty státy, které používají jinou abecedu než latinku).
 • Na vnějším mezikruží má být umístěno 12 hvězd ve stejném geometrickém rozmístění jako na vlajce Evropské unie.

Rozhodnutí Evropské komise z 22. července 2012 obsahuje pozměňující pravidla pro ražbu pamětních mincí:[3]

 • Každý "zúčastněný stát" smí vydat pamětní minci určenou k oběhu dvakrát za rok. Výjimkou mohou být situace:
  • Jedná o společnou sérii mincí všech členských států
  • Pamětní minci určenou k peněžnímu oběhu je možné navíc vydat v případě dočasného uvolnění či provizorního obsazení funkce hlavy státu.
 • Pro tyto pamětní oběžné mince se smí použít jen mince nominální hodnoty 2 eura.
 • Počet pamětních mincí, které vnikly do oběhu v průběhu jednoho roku, nesmí překročit následující poměr k celkovému počtu mincí vydané během tohoto roku:
  • 0,1 % všech dvoueurových mincí všech států eurozóny. Tento limit může být překročen až na 2 % v případě, že mince zobrazuje velmi důležitou událost. V tomto případě se stát zříká možnosti ražení pamětních euromincí na další 4 roky.
  • 5 % všech dvoueurových mincí vydaných státem, který vydává pamětní mince.
 • Vlis na hraně pamětní mince by měl být shodný s vlisem, který mají běžné dvoueurové mince vydávajícího státu.

Počet vydaných mincí do června 2017Editovat

K 5. červnu 2017 vydaly jednotlivé země následují počty dvoueurových pamětních mincí:

Země Celkový počet vydaných
pamětních dvoueurových mincí[4]
Podíl na pamětních mincích
v oběhu v %
Podíl pamětních dvoueurových mincí
na mincích v oběhu v %[p 1]
Andorra  Andorra &0000000000445000.000000445 000 0,04 0,008
Belgie  Belgie &0000000057441500.00000057 441 500 4,76 0,983
Estonsko  Estonsko &0000000002850000.0000002 850 000 0,24 0,049
Finsko  Finsko &0000000029000000.00000029 000 000 2,40 0,496
Francie  Francie &0000000121958875.000000121 958 875 10,11 2,088
Irsko  Irsko &0000000016963020.00000016 963 020 1,41 0,290
Itálie  Itálie &0000000175136320.000000175 136 320 14,52 2,998
Kypr  Kypr &0000000002350000.0000002 350 000 0,19 0,040
Litva  Litva &0000000002750000.0000002 750 000 0,23 0,047
Lotyšsko  Lotyšsko &0000000006065000.0000006 065 000 0,50 0,104
Lucembursko  Lucembursko &0000000019251800.00000019 251 800 1,60 0,330
Malta  Malta &0000000005135000.0000005 135 000 0,43 0,088
Monako  Monako &0000000001552009.0000001 552 009 0,13 0,027
Německo  Německo &0000000505212210.000000505 212 210 41,89 8,649
Nizozemsko  Nizozemsko &0000000048956000.00000048 956 000 4,06 0,838
Portugalsko  Portugalsko &0000000013290000.00000013 290 000 1,10 0,228
Rakousko  Rakousko &0000000045560000.00000045 560 000 3,78 0,780
Řecko  Řecko &0000000053486549.00000053 486 549 4,44 0,916
San Marino  San Marino &0000000001841200.0000001 841 200 0,15 0,032
Slovensko  Slovensko &0000000011500000.00000011 500 000 0,95 0,197
Slovinsko  Slovinsko &0000000010400000.00000010 400 000 0,95 0,195
Španělsko  Španělsko &0000000072237200.00000072 237 200 5,99 1,237
Vatikán  Vatikán &0000000001578168.0000001 578 168 0,13 0,027
Celkem 1 205 959 851 100,00 % 20,646 %

Přehled vydaných mincíEditovat

Kromě vlastních národních mincí byly vydány i čtyři společné série mincí:

 • 2007 - série mincí k 50. výročí podepsání Římských smluv - 13 tehdejších členských států eurozóny
 • 2009 - série mincí k 10. výročí zavedení eura jako bezhotovostního platidla - 16 tehdejších členských států eurozóny (motiv této série mincí byl vybrán pomocí internetové ankety [6]
 • 2012 - série mincí k 10. výročí zavedení eura jako hotovostní měny - eurobankovek a euromincí
 • 2015 - série mincí k 30. výročí zavedení vlajky Evropské unie

Motivy vydaných mincí bývají odhalovány v Úředním věstníku Evropské unie.

Následující tabulky zachycují přesný počet vydaných mincí:

Stát 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Nár. ŘS Nár. 10l EMU Nár. 10l Nár. 30l EV
Andorra  Andorra 11 1 2 0 2 2 2 2
Belgie  Belgie 23 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2
Estonsko  Estonsko 8 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2
Finsko  Finsko 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1
Francie  Francie 22 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Irsko  Irsko 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
Itálie  Itálie 25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1
Kypr  Kypr 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Litva  Litva 8 1 1 1 1 2 2
Lotyšsko  Lotyšsko 11 1 2 1 2 2 2 1
Lucembursko  Lucembursko 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2
Malta  Malta 18 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2
Monako  Monako 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1
Německo  Německo 22 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2
Nizozemsko  Nizozemsko 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
Portugalsko  Portugalsko 23 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2
Rakousko  Rakousko 7 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
Řecko  Řecko 20 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 2 2 2 2
San Marino  San Marino 22 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 0 2 2 2 2
Slovensko  Slovensko 12 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Slovinsko  Slovinsko 14 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Španělsko  Španělsko 17 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
Vatikán  Vatikán 21 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 2 2 2
Celkem 363 6 8 7 7 13 10 9 16 12 16 13 17 23 27 28 19 32 32 36 32
     Stát ještě nebyl v eurozóně
     ks – Vydáno
     ks - Nevydáno
     (ks) – Plánováno

Rekapitulace podle rokůEditovat

Rok Počet vydaných mincí Hlavní článek
2004 6 Pamětní dvoueurové mince roku 2004
2005 8 Pamětní dvoueurové mince roku 2005
2006 7 Pamětní dvoueurové mince roku 2006
2007 7 (+13 společných mincí) Pamětní dvoueurové mince roku 2007
2008 10 Pamětní dvoueurové mince roku 2008
2009 9 (+16 společných mincí) Pamětní dvoueurové mince roku 2009
2010 12 Pamětní dvoueurové mince roku 2010
2011 16 Pamětní dvoueurové mince roku 2011
2012 13 (+17 společných mincí) Pamětní dvoueurové mince roku 2012
2013 23 Pamětní dvoueurové mince roku 2013
2014 27 Pamětní dvoueurové mince roku 2014
2015 28 (+19 společných mincí) Pamětní dvoueurové mince roku 2015
2016 32 Pamětní dvoueurové mince roku 2016
2017 32 Pamětní dvoueurové mince roku 2017
2018 36 Pamětní dvoueurové mince roku 2018
2019 32 Pamětní dvoueurové mince roku 2019
CELKEM 298 (+65 společných mincí)

Dlouhodobé série národních pamětních mincíEditovat

Některé z členských států eurozóny - Lucembursko, Německo, Španělsko, Lotyšsko, Litva a Malta - se rozhodly razit svoje národní pamětní dvoueurové mince v uceleném tematickém celku, který má jeden sjednocující motiv.

 • Lucembursko - již od roku 2004 vydává mince v dynastické velkovévodské sérii.
 • Německo - od roku 2006 vydává každoročně pamětní minci s motivem vždy té spolkové země Německa, která v příslušném roce předsedá Spolkové radě Německa. Německo má 16 spolkových zemí, tzn. že poslední z těchto tematických mincí bude vydána v roce 2021.
 • Španělsko - od roku 2010 jsou každoročně vydávány dvoueurové pamětní mince s vyobrazením jedné z mnoha španělských kulturních a přírodních památek, které jsou zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO.
 • Malta - mezi roky 2011 a 2015 bylo vydáno 5 mincí, které připomínají významné události ústavní historie státu. Mezi roky 2016 a 2020 je naplánovaná druhá série mincí, která vznikla ve spolupráci s „The Malta Community Chest Fund“ a která má název Děti a solidarita. Zároveň v roce 2016 byla do peněžního oběhu uvedena první ze sedmi mincí 2€ věnovaných maltské megalitické kultuře.[7]
 • Lotyšsko - pamětní dvoueurové mince v sérii věnované regionům této pobaltské země. 4 mince jsou věnovány historickým regionům Lotyšska.
 • Litva - pamětní dvoueurové mince v sérii věnované regionům této pobaltské země. 5 mincí je věnováno historickým regionům Litvy.

Tyto série jsou podobné sérii tzv. státních čtvrťáků Spojených států, které však vydávaly mince v kratších intervalech - od roku 1999 do roku 2008. Kratší časové rozpětí a menší hodnota byly způsobeny tím, že v jeden rok se vyrazily mince pro 5 států zároveň.

NĚMECKO [8]
Rok Poř. Spolková země Motiv
2006 1 Šlesvicko-Holštýnsko Holstentor v Lübecku
2007 2 Meklenbursko-Přední Pomořansko Schwerinský zámek
2008 3 Hamburk Kostel sv. Michaela v Hamburku
2009 4 Sársko Ludwigskirche v Saarbrückenu
2010 5 Brémy Brémská radnice a socha Rolanda
2011 6 Severní Porýní-Vestfálsko Kolínský dóm
2012 7 Bavorsko zámek Neuschwanstein
2013 8 Bádensko-Württembersko Klášter Maulbronn
2014 9 Dolní Sasko Kostel svatého Michala v Hildesheim
2015 10 Hesensko Kostel svatého Pavla ve Frankfurtu n. M.
2016 11 Sasko Zwinger v Drážďanech
2017 12 Porýní-Falc Porta Nigra v Trevíru
2018 13 Berlín Zámek Charlottenburg
2019 14 budova pruské panské sněmovny v Berlíně
2020 15 Braniborsko Palác Sanssouci v Postupimi
2021 16 Sasko-Anhaltsko Magdeburský dóm
2022 17 Durynsko Hrad Wartburg v Eisenachu
ŠPANĚLSKO [9][10]
Rok Poř. Památka UNESCO
2010 1 Córdoba - Mezquita
2011 2 Granada - Alhambra, Generalife a Albaicín
2012 3 Burgos - katedrála Panny Marie
2013 4 klášter a palác El Escorial
2014 5 Barcelona - díla Antoni Gaudího
2015 6 jeskyně Altamira (Kantábrie)
2016 7 Segovia
2017 8 památky Ovieda a Asturského knížectví
2018 9 Santiago de Compostela
2019 10 Ávila
2020 11 Mudéjarská architektura v Aragonii
2021 12 staré město Toleda
2022 13 národní park Garajonay
LOTYŠSKO [11]
Rok Poř. Téma
2016 1 Livonsko
2017 2 Kuronsko
2017 3 Latgalsko
2018 4 Zemgalsko
MALTA [12][13][14]
Rok Poř. Téma
2011 1 první volby do zdejšího parlamentu (1849)
2012 2 maltské povstání (1919)
2013 3 ustanovení samosprávné vlády (1921)
2014 4 nezávislost na Spojeném království (1964)
2015 5 ustanovení Maltské republiky (1974)
2016 1 láska
2017 2 mír
2018 3 příroda a životní prostředí
2019 4 dědictví
2020 5 hry
2016 1 chrám Ġgantija
2017 2 chrám Ħaġar Qim
2018 3 chrám Mnajdra
2019 4 chrám Ta' Ħaġrat
2020 5 chrám Skorba
2021 6 chrám Tarxien
2022 7 chrám Ħal Saflieni
LITVA
Rok Poř. Téma
2018 1 Žemaitsko
2019 2 Aukštaitsko
2020 3 Dzūkija
Malá Litva
Suvalkija

OdkazyEditovat

PoznámkyEditovat

 1. V dubnu 2017 bylo v oběhu 5,841 miliardy 2€ mincí.[5] Procentuální zastoupení pamětních mincí bylo vypočítáno poměrem k tomuto celkovému množství mincí 2€.

ReferenceEditovat

 1. (anglicky) Úřední věstník EU 2003/245/05 - povolení ražby pamětních 2 € mincí
 2. (česky) Doporučení Komise ze dne 19. prosince 2008 o společných pokynech pro národní strany euromincí určených k peněžnímu oběhuí
 3. (česky) Nařízení Evropského parlamentu a Rady o vydávání euromincí
 4. (nizozemsky) Celková tabulka s více informacemi (Excel), údaje přebrané k datu 5. 6. 2017
 5. Table 2.1: Euro coins, quantities (millions, unless otherwise indicated, not seasonally adjusted) [online]. Evropská centrální banka - Statistical Data Warehouse [cit. 2017-06-05]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. (česky) Stránka ankety o vzhledu společné pamětní mince v roce 2009
 7. Coin Programme 2016 [online]. Central Bank of Malta [cit. 2016-06-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 8. (německy) Německé pamětní 2 € mince na stránkách německé spolkové banky Archivováno 21. 5. 2013 na Wayback Machine
 9. (německy) Informace o španělské sérii mincí na webu www.zwei-euro.com Archivováno 18. 7. 2011 na Wayback Machine
 10. (španělsky) Oficiální věstník španělského království - informace o sérii pamětních mincí
 11. A 2€ commemorative coin dedicated to Vidzeme will be issued by Latvijas Banka this year [online]. Latvijas Banka [cit. 2016-06-15]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. (anglicky) Přehled pamětních mincí roku 2011, u maltské mince zmínka o sérii 5 mincí
 13. (německy) Informace o první mince ze série Ústavní historie Malty
 14. (španělsky) Informace o maltské sérii Děti a solidarita

Externí odkazyEditovat