Palmýrská říše

Palmýrská říše, případně Palmýrské království jsou soudobá označení pro státní celek, který vznikl v době krize ve 3. století n. l. z odtržených provincií Římské říše. Útvar existoval jen krátce v letech 270274 n. l. Jeho nejznámější panovnice Zenobie byla královnou syrské Palmýry v letech 267/268272 a v roce 272 se stala společně se svým synem Vaballathem vzdorocísařovnou římského císaře Aureliana (270275).

Palmýrská říše
 Římská říše 270274 n. l. Římská říše 
geografie
Mapa
Mapa Palmýrské říše v roce 271 n. l.
obyvatelstvo
palmýrský dialekt aramejštiny, řečtina
státní útvar
státní útvary a území
předcházející:
Římská říše Římská říše
následující:
Římská říše Římská říše

DějinyEditovat

 
Zenobia od anglického malíře Herberta Schmalze

Vzestup perské dynastie Sásánovců znamenal další problémy pro Řím. Ardašír vyhnal Římany roku 230 n. l. z Mezopotámie, jeho nástupce Šápúr v bitvě u Edessy porazil a zajal římského císaře Valeriana.

V té době byl vládcem Palmýry Septimius Odaenathus. K moci se dostal díky svým vojenským úspěchům. Podporou Říma získal mnoho titulů od vděčných římských císařů. V roce 262 napadl a porazil Peršany, tím pro Řím ovládl Sýrii a byl oslavován jako zachránce říše. Dalším útokem zatlačil Peršany zpět za Tigrid a prohlásil se římským císařem. Při návratu z tažení byl zavražděn v Emese.

 
Zenobia na minci jako římská císařovna

Vlády se chopila Odaenathova manželka Septimia Zenobia, přijala titul Augusta. Zatímco Řím měl potíže na jiných frontách, nevěnoval Palmýře pozornost, Zenobia převzala kontrolu nad několika městy ve střední Sýrii. Poté, co se otevřeně vzbouřila Římu, napadla i Egypt. Římský vojevůdce Aurelianus získal rychle zpět Zenobií dobytá území. A poté vytáhl proti Palmýře, kterou na jaře roku 272 obsadil. Zenobia se pokusila zachránit útěkem k Eufratu, kde byla zajata. Aurelianus byl nejdříve k obyvatelům města mírný, ale po druhém povstání byla Palmýra zničena.

Za vlády císaře Diokleciána se Palmýra částečně obnovila. Dioklecián ve městě založil vojenský tábor. Ve 4. století se dostalo do Palmýry křesťanství.

ReferenceEditovat


Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat