Politicky exponovaná osoba

osoba ve významné veřejné funkci s ohledem na legislativu proti praní špinavých peněz
(přesměrováno z PEP)

Jako politicky exponovaná osoba (PEP z anglického politically exposed person) se v terminologii používané u bankovních regulací označuje fyzická osoba ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře. Termín se používá v legislativě zaměřené proti praní špinavých peněz zejména na úrovni mezinárodní organizace FATF a jejích členských zemích včetně zemí Evropské unie.

Definice v ČeskuEditovat

V Česku tento termín definuje zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. zákon proti praní špinavých peněz).[1] Tento zákon vyžaduje před uzavřením každého obchodu zjistit, zda klient je či byl (přinejmenším v předchozích 12 měsících[2]) politicky exponovanou osobou. Do roku 2016 se definice politicky exponované osoby v tomto zákoně vztahovala jen na osoby s bydlištěm mimo ČR, případně ve veřejných funkcích vykonávaných mimo ČR. Od roku 2017 tato podmínka padá a za politicky exponované osoby se považují všechny fyzické osoby splňující zákonnou definici včetně tuzemských.

Z veřejných funkcí v Česku tuto definici splňují:

Jako politicky exponované osoby se pak vedle těchto osob (o osob v obdobných funkcích v jiných státech, orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací) klasifikují také osoby blízké k těmto osobám, společníci a skuteční majitelé stejných právnických osob s těmito osobami, osoby v jiném blízkém podnikatelském vztahu a skuteční majitelé právnických osob vytvořených ve prospěch těchto osob.

ReferenceEditovat

  1. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. In: Sbírka zákonů. 2008. Dostupné online. Dostupné online. § 4, odst. 5. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online.
  2. § 58, odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.
  3. Sněmovní tisk č. 752/0, Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, S. 47–48. [cit. 2016-01-10]. Dostupné online.

Související článkyEditovat