Převor

(přesměrováno z Převorství)
Na tento článek je přesměrováno heslo Prior. O různých obchodních domech pojednává článek Obchodní dům Prior.
Tento článek je o představeném kláštera. O fiktivních kněžích z Hvězdné brány pojednává článek Převor (Oriové).

Převor (z latinského prior) je představený kláštera u dominikánů, augustiniánů, milosrdných bratří a jiných katolických řádů nebo zástupce opata (např. u řádu premonstrátů, benediktinů, cisterciáků). V domech rytířských řádů převor podřízený velkopřevorovi řídí konvent duchovních členů. O zřizování převorů (a jejich náměstků tzv. podpřevorů) rozhoduje ústava jednotlivých řádů. Nejvyšší představený kartuziánů a augustiniánů se nazývá generální převor.

Schéma znaku převora

Etymologie

editovat

Slovo je odvozenolatinského prior – první. V ženských klášterech se užívá slova převorka nebo převoryše.

Řeholi sv. Benedikta ze 6. století se toto slovo objevuje několikrát, ale ještě neznačil specifickou funkci, nýbrž obecně představeného mnichů. S Clunyjskou reformou10. století termín získal specifický význam, a to obdobný funkci probošta.

Odvozené tituly

editovat
  • Kníže-velkopřevor je unikátní titul hlavy české frakce Maltézského řádu
  • Konventuální převor (latinsky prior conventualis) je nezávislým představeným kláštera, který není opatstvím (tj. klášter je převorstvím).
  • Podpřevor je v některých větších komunitách zástupce převora.
  • Podřízený převor je představeným kláštera, který podléhá většímu opatství.
  • Prior claustralis je náměstkem opata.
  • Převor-administrátor (u premonstrátů Prior de regimine) je hlavou kláštera, který je opatstvím, v němž ale není z nějakého důvodu ustanoven opat. Dle regulí daného řádu může v této pozici disponovat některými právy opata.

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Prieur na francouzské Wikipedii.

Externí odkazy

editovat