Překotné myšlení

Překotné myšlení (tachypsychie, tachypsychismus, myšlenkový trysk) je kvantitativní porucha myšlení, která představuje psychopatologický symptom charakteristický tím, že se pacientovi v hlavě objevuje značné množství myšlenek, jedna za druhou, překotně, rychle a nepřehledně do té míry, že dotyčný není schopen jejich tok prakticky ovlivňovat. Často se jednotlivé myšlenky zároveň překrývají. Zkreslené je rovněž vnímání času.

Tachypsychii lze uměle vyvolat některými drogami, obzvláště stimulanty, jako jsou například amfetaminy(např. pervitin, extáze, atd.), nebo kokain.

Jde také o možný symptom psychiatrických onemocnění, především manické fáze bipolární afektivní poruchy.

Star of life2.svg
Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.