Předměstí Libavá

zaniklá obec v okrese Olomouc

Předměstí Libavá je bývalá obec a zrušené katastrální území o rozloze 442 hektarů,[1] začleněné dříve do vojenského újezdu Libavá. Zástavba této bývalé obce tvoří nyní okrajovou východní část zástavby sídla Město Libavá, přičemž hranici mezi Předměstím Libavá a Městem Libavá tvořil z velké části Libavský potok. K Předměstí Libavá náleží ze současné zástavby Města Libavá všechny domy na levém břehu Libavského potoka, tedy čísla popisná 12, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 145, 146. Na západě a severu sousedilo Předměstí Libavá s katastrálním územím Město Libavá, na východě s katastrálními územími Stará Voda a Vojnovice, na jihu s katastrálním územím Údolná.

Historický přehledEditovat

Administrativní součástí Města Libavá bylo Předměstí Libavá od roku 1854.[2][3] Od roku 1897 tvořily Město Libavá a Předměstí Libavá jednotnou osadu pod názvem Město Libavá.[4] Roku 1910[5][6][7] došlo v souvislosti s úpravou koryta Libavského potoka k úpravě hranice mezi k. ú. Město Libavá a Předměstí Libavá. Po vzniku vojenského újezdu Město Libavá byla během druhé poloviny 20. století zbořena většina domů tvořících zástavbu Předměstí Libavá.

K 20. prosinci 2002 pak bylo katastrální území Předměstí Libavá zrušeno: přibližně ze dvou třetin bylo začleněno do nově rozšířeného katastrálního území Město Libavá, ovšem jižní třetina byla začleněna do nově rozšířeného katastrálního území Rudoltovice. V souvislosti s nadcházejícím zmenšením území vojenského újezdu Libavá, k němuž došlo k 1. lednu 2016, bylo rozhodnuto ponechat v rámci vojenského újezdu nejen jižní část zaniklého k. ú. Předměstí Libavá, patřící od roku 2002 ke k. ú. Rudoltovice, ale i severněji položenou východní část, která byla nově k 2. červnu 2014 začleněna do nově vytvořeného k. ú. Předměstí u Města Libavá. Součástí nového katastru je kromě části bývalého k. ú. Předměstí Libavá jihozápadní část bývalého katastru zlikvidované obce Stará Voda a severozápadní část katastru taktéž zlikvidované obce Vojnovice.

ReferenceEditovat

  1. Statistický lexikon obcí v zemi Moravskoslezské. Praha: Ministerstvo vnitra a Státní úřad statistický, 1935. Kapitola Místní obce, osady a jejich místní části v zemi Moravskoslezské., s. 2. (čeština) 
  2. KUČA, Karel; MLEZIVA, Štěpán. Historický lexikon městysů a měst. Praha: Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2006. ISBN 80-7340-092-8. Kapitola Libavá, s. 395. (čeština) 
  3. Věstník vlády zemské v markrabství Moravském, oddělení druhé, ročník 1854, částka VIII, číslo 33, str. 81 (čeština)
  4. GLOMEK, Jiří. Zaniklé obce vojenského újezdu Libavá. Ostrava: Společnost přátel Poodří, 2007. ISBN 978-80-254-0628-1. Kapitola Město Libavá, s. 124. (čeština) 
  5. Historická mapa k. ú. Předměstí Libavá, mapový list I
  6. Historická mapa k. ú. Předměstí Libavá, mapové listy II a IV
  7. Historická mapa k. ú. Předměstí Libavá, mapový list III