Přežvykování (ruminace) je proces rozmělňování již jednou polknuté potravy na principu regurgitace.

Další informace

editovat

Pravidelné přežvykování je typické pro přežvýkavce. Tato zvířata většinou při krmení či pastvě pouze ukusují nebo vytrhávají (např. tur domácí) píci a celou ji polykají. Po napasení, přechází do klidové fáze a několik hodin přijatou potravu přežvykují. Většinou jim v tom napomáhají předžaludky, ze kterých je píce vrácena do úst, kde dochází k jejímu drcení.