Příznak přenosu (anglicky carry flag, odtud označení C respektive CF) je jeden z bitů registru příznaků v procesoru. Bývá nastavován jako výsledek aritmetických strojových instrukcí v případě, kdy dojde k přenosu nebo výpůjčce na nejvýznamnějším bitu. Tak je například možné sčítat nebo odčítat i čísla příliš velká, než aby je aritmeticko-logická jednotka dokázala zpracovat v jednom kroku: nejdříve se provede operace na (nej)nižším slově a pak se provede na vyšším, přičemž bere v úvahu stav příznaku přenosu. Například na procesorech architektury x86 je dvojice instrukcí ADD (sčítání) a ADC (anglicky add with carrysčítání s přenosem), přičemž první stav příznaku přenosu pouze nastavuje, druhá ho navíc i přičítá k nejméně významnému bitu. Podobně je zde i dvojice instrukcí SUB (odečti) a SBB (subtract with borrowodečti s výpůjčkou)

Podle příznaku přenosu také může být proveden či neproveden podmíněný skok, například na procesorech architektury x86 je dvojice instrukcí JC (anglicky jump if carryskoč při přenosu) a JNC (jump if not carryskoč, není-li přenos).

Další využití příznaku přenosu je v instrukcích bitových posunů.