Přípravek (strojnictví)

Jako přípravek (v hantýrce z němčiny Vorrichtung; odpovídá lidovému udělátko a podobným výrazům) se ve strojnické technologii (jak ve výrobě, tak i v opravárenství) označuje druh nářadí, často jednoúčelového, usnadňující montáž nebo demontáž, manipulaci s výrobkem nebo vymezující správné rozměry výrobku (např. proto, aby jej při opakované výrobě nebylo nutno znovu rozměřovat).

Časté způsoby použití jsou například:

 • montážní / demontážní přípravek (např. stahovák ložisek v autoopravárenství),
 • upínací přípravek k upnutí obrobku složitějšího tvaru v obráběcím stroji, k bezpečnému odvodu reakcí sil působících při obrábění,
 • svařovací přípravek, do něhož se v jednoznačně dané vzájemné poloze upnou díly určené ke svaření a následně se svaří,
 • vrtací přípravek (šablona, podle níž se vrtají díry bez opakovaného rozměřování),
 • manipulační a skladovací přípravky pro bezpečnou manipulaci s výrobky složitějšího tvaru, případně jejich ukládání,
 • děrovací,
 • lisovací,
 • soustružnický (především před zavedením numericky řízených (CNC) strojů do výroby),
 • ohýbací,
 • měřící (usnadňující měření jiným měřidlem),
 • měrka (přípravek sám slouží jako měřidlo).

Pořízení přípravku představuje většinou větší náklad, proto se přípravky uplatňují především v opakované výrobě; potom bývají v drtivé většině jednoúčelové. I pro výrobu malého počtu výrobků se přípravek pořizuje, pokud bez něj nelze dosáhnout požadované kvality, s výrobkem nelze bez něj bezpečně manipulovat apod.; pak se případně uplatní univerzálnější, stavitelné přípravky.

Konstruktér nářadí a přípravků je specializovaná profese ve strojírenském závodě. Konstrukce nářadí a přípravků je ve větších závodech organizačně začleněna do technologického oddělení. Výrobě přípravků (především složitějších nebo lisovacích) se věnují i nástrojárny, u kterých se může jednat i o hlavní činnost.