Otevřít hlavní menu

Pásma ISM (industrial, scientific and medical) jsou pásma pro rádiové vysílání v oborech průmyslovém, vědeckém a zdravotnickém. Jsou to pásma volná, což znamená že je v nich při použití homologovaného (schváleného) zařízení dovolen provoz bez licenčních poplatků, avšak bez garance proti rušení. Zároveň je provoz takovýchto zařízeních regulován generálními licencemi, které vydává Český telekomunikační úřad (dřívější GL-12/R/2000 a GL-30/R/2000, pro vysílací zařízení krátkého dosahu aktuálně platí všeobecné oprávnění VO-R/10/11-2016-13 [1]).

Tato pásma používají např. radioamatéři nebo vysílačky RC modelů apod., vedle těchto využití se využívají také komerčně.

Historicky k vyhrazení jednotných pásem ISM došlo právě kvůli potřebě regulovat komerční využití a omezit ho jen na určené kmitočty. Především průmysl a medicína úspěšně využívají radiofrekvenční ohřev případně přenos dat nebo energie na krátké vzdálenosti. Příkladem zařízení pracujících s velkými výkony je vysokofrekvenční ohřev a svařování plastických hmot, budiče CO2 laserů nebo prohřívání a hypertermické ošetření tkání.

Nejznámějším přístrojem pracujícím v ISM pásmu (2,45 GHz) je mikrovlnná trouba.

Protože výkonová zařízení pro radiofrekvenční (RF) ohřev nejsou příliš rozšířená a jejich vyzařování je většinou dosti odstíněné, využívají se tato průmyslová pásma i pro komunikační účely -tzv. zařízeními malého dosahu (SRD, short range devices). Příkladem jsou RF štítky (RFID) v obchodech i ve výrobě, přenos údajů od bezdrátových teploměrů, požárních hlásičů nebo od čidel vloupání, dálkové ovládání, radarové hlásiče pohybu (24 GHz), přenos obrazu (CCTV), a další.

Ve venkovských ale i městských oblastech mají velký význam poskytovatelé internetu , kteří provozují WiFi sítě tzv. připojení poslední míle, v bezlicenčních pásmech 2,4 a především 5 GHz.

Pro komunikaci stroj-stroj (M2M) nebo internet věcí (IoT) se využívá jak technologie Wi-Fi (WLAN) pro přenos většího objemu dat na krátkou vzdálenost, tak technologie na subgigahertzových pásmech s opačnými vlastnostmi (velký dosah, minimální objem dat, extrémní životnost baterie).

Komerční využitíEditovat

Externí odkazyEditovat

  1. Využívání vymezených rádiových kmitočtů | Český telekomunikační úřad. www.ctu.cz [online]. [cit. 2017-06-19]. Dostupné online. (česky)