Otevřít hlavní menu

Pán (hebrejsky אדני‎‎ Adonaj, řecky κύριος Kyrios, latinsky Dominus, anglicky Lord) je pro židy a křesťany jedním z titulů pro jediného Boha, totiž Hospodina resp. JHVH.

Křesťané též označují „Pán“ Ježíše Krista (coby Syna Božího). V křesťanství patří vyznání Ježíše jako svého Pána a Vykupitele k nejstarším formulacím vyznání víry (srov. též Kristus, Mesiáš, Spasitel, beránek Boží apod.)