Oxymóron

spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje
(přesměrováno z Oxymoron)
Další významy jsou uvedeny na stránce Oxymoron (rozcestník).

Oxymóron (z řeckého ὀξύμωρος, spojením oxys „ostrý“ + móros „tupý“), někdy též protimluv, je v lingvistice spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje – např. „ohlušující ticho“, „svítání na západě“ (Otokar Březina). Při striktním výkladu použitých slov by oxymóron tvořilo logický spor[pozn. 1], paradox.

Oxymóron se záměrně používá v poezii jako básnický prostředek (viz níže příklady).

Takzvaný pragmatický oxymóron je založen na tom, že kontradikci ve výrazu objeví adresát na základě svých znalostí světa: „spolehlivá bezdrátová komunikace“, „nezávislá ruská média“.

Opakem oxymóra v lingvistickém smyslu je tautologie, případně pleonasmus.

Někdy mluvčí (pisatel) v polemice či při kontroverzi užije v řeči (textu) slovo „oxymóron“, aby sdělil nesouhlas – např. tím, že spojení „poctivý politik“ označí za oxymóron, vyjadřuje, že všechny politiky považuje za nepoctivé.

PříkladyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. Oxymóron nemusí být výrok, ale lze ho na pravdivý nebo nepravdivý výrok doplnit. Např. zborcené harfy tón je žádný nebo zborcené harfy tón je nějaký. ÚSUDEK: (1) Harfa, která je zborcená, nevydává tón. (2) Tón zborcené harfy je žádný. POSTUP DŮKAZU SPOREM: Nejprve dáme negaci závěru k premise a v závěru označíme spor: (1) Harfa, která je zborcená, nevydává tón. (2) Není pravda, že tón zborcené harfy je žádný. (3) A a negace A. Ukazuje se, že negace závěru tvoří spor s premisou a úsudek je tedy správný.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • KARLÍK, Petr. Pleonasmus. In: KARLÍK, Petr; NEKULA, Marek a PLESKALOVÁ, Jana, eds. CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. 2017 [cit. 11. 10. 2022]. Přístup z: https://www.czechency.org/slovnik/letter/O

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat