Překážky v jezdeckém sportu

překážka pro koně v jezdeckém sportu
(přesměrováno z Oxer)

Jezdecký sport je rozšířen po celém světě a existují mnohá odvětví. Nezanedbatelná část z nich je zaměřena na překonávání překážek ať už se jedná o dostihové závody či o klasický parkur. V následujících kapitolách se zaměříme na jednotlivé typy překážek v daných jezdeckých odvětvích.

ParkurEditovat

Cílem parkurového skákání je překonání překážek v daném pořadí za co nejkratší čas a s co nejnižším počtem trestných bodů

Výškové překážkyEditovat

 
Kolmý skok

KavaletaEditovat

Kavaleta je jednotlivá bariéra, ze které se skládají ostatní skoky, popřípadě jsou umístěny samostatně na zemi či v řadách[1].

KřížekEditovat

Křížek je výšková překážka skládající se ze dvou stojanů a dvou překřížených kavalet[2].

Kolmý skokEditovat

Jedná se o výškovou překážku skládající se ze dvou stojanů a několika kavalet. Je to jedna z nejčastěji užívaných překážek při parkurovém skákání[3].

BrankaEditovat

Branka je výšková překážka, ohraničena dvěma obdélníkovými stojany. Nájezd na tuto překážku je náročný z důvodu zmenšeného prostoru mezi stojany.

ŽolíkEditovat

Jedná se o nejtěžší překážku z parkuru, kterou jezdec není povinen překonat. Bývá o stupeň vyšší, než je úroveň daného parkuru. Zároveň bývá odlišena vzhledem a označena cedulkou na stojanu, která znázorňuje žolíka. Za překonání závodní dvojice získává dvojnásobný počet bodů než za překonání poslední povinné překážky.

 
Vodní příkop

Šířkové překážkyEditovat

Vodní příkopEditovat

Tento skok řadíme do šířkových překážek vyskytujících se pouze ve vyšších úrovních. Je to ohraničená vodní plocha. V doskokové části se nachází bílý pruh, který značí konec vodního příkopu a kůň na něj nesmí došlápnout[4].

Výško-šířkové překážkyEditovat

OxerEditovat

Oxer je výško-šířková překážka skládající se obvykle ze dvou kolmých skoků postavených v těsné blízkosti za sebou. Oba kolmé skoky jsou stejně vysoké[5].

DvojbradlíEditovat

Dvojbradlí je velmi podobné oxeru. Jedná se také o výško-šířkový skok. Od oxeru se však liší výškou prvního a druhého kolmého skoku, první bývá nižší[6].

TrojbradlíEditovat

 
Trojbradlí

Trojbradlí vypadá podobně jako dvojbradlí, je však rozšířeno ještě o jeden kolmý skok. Překážka připomíná schody, kdy první kolmý skok je nejnižší a následující dva se vždy zvyšují. Třetí kolmý skok je tudíž nejvyšší[7].

Kozí hřbetEditovat

Jedná se o výško-šířkovou překážku podobnou trojbradlí. Je taktéž tvořena ze tří kolmých skoků v těsné blízkosti. Jediný rozdíl je ve výšce třetího kolmého skoku, který je ve stejné výšce jako první (druhý kolmý skok se stává nejvyšším[8].

ZeďEditovat

Jedná se o výško-šířkovou překážku postavenou z dřevěných bloků umístěných na sebe. Tento skok se vyskytuje především ve vyšších parkurových úrovních z důvodu jeho náročnosti[9].

VějířEditovat

Vějíř je výško-šířková překážka, která je z jedné strany tvořena jedním stojanem ze kterého vycházejí tři kavalety. Každá kavaleta má na druhém konci svůj vlastní stojan. Skok je zakřiven do oblouku[10].

Parkurové kombinaceEditovat

In-outEditovat

Jedná se o minimálně dvě překážky v řadě, mezi nimiž není ponechán prostor ani pro jeden cvalový skok[11].

DvojskokEditovat

 
Distance

Dvojskok tvoří dvě libovolné překážky, mezi kterými je ponecháno místo přesně na jeden cvalový skok. Obě překážky ve dvojskoku jsou v závodech počítány jako překážka jedna. V závodním plánku jsou vždy značeny písmeny a, b (např. 8a, 8b)[12].

TrojskokEditovat

U trojskoku platí stejná pravidla jako u dvojskoku. Je ale tvořen třemi libovolnými překážkami, mezi nimiž je taktéž jeden cvalový skok[13].

DistanceEditovat

Distance je řada tvořena obvykle ze dvou překážek. Vzdálenost mezi skoky určuje pořadatel závodu (musí být větší než jeden cvalový skok). Každá překážka v distanci je počítána samostatně[14].

SteeplechaseEditovat

Steeplechase je druh dostihu, ve kterém se musí kůň s jezdcem na rozdíl od normálního dostihu soustředit též na překonávání různých přírodních překážek rozmístěných na závodní trati.

Živý plotEditovat

Živý plot tvoří zastřižené keře, před nimiž se nachází dobře viditelný bílý plůtek[15].

Živý plot s příkopemEditovat

 
Živý plot

Tato překážka vypadá jako živý plot. Místo doskoku je oproti odskokové části snížena (cca o 50 cm).

Vodní příkopEditovat

V dostizích steeplechase se můžeme setkat se dvěma variacemi vodního příkopu. Jedná se o malý vodní příkop a velký vodní příkop, které se liší pouze šířkou. Vzhledem připomíná plastový bazén v zemi[16].

Irská laviceEditovat

Jedná se o uměle vytvořený hliněný val. Kůň s jezdcem musí překonat prudké stoupání a následně okamžité klesání.

ZahrádkyEditovat

Jedná se o distanci (viz parkurové překážky) tvořenou dvěma živými ploty.

Francouzský skokEditovat

Francouzský skok je tvořen dvěma živými ploty. Mezi nimi je příkop. Oba živé ploty i s příkopem musí dvojice překonat jedním skokem.

Anglický skokEditovat

Překonání anglického skoku začíná plotem. Těsně za plotem následuje příkop a překážka je zakončena živým plotem.

DropEditovat

 
Vodní příkop

Jedná se o náhlý pokles terénu[17].

Kamenná zeďEditovat

Zeď tvoří kamenná zídka spolu s odskokovou lištou. Ta je umístěna před samotnou zdí a kůň musí odskočit před ní.

Suchý příkopEditovat

Jedná se o hluboký žlab v zemi. Začátek příkopu je viditelně označen[18].

Steeplechase skokEditovat

Jedná se o nejčastější skok v celém závodě. Tento skok tvoří živý plot, před kterým se nachází dřevěný plot.

BullfinchEditovat

Jsou to živé ploty vysoké až dva a půl metru, kterými kůň musí z větší části proskočit[19].

Cross-CountryEditovat

Jedná se o závodní disciplínu, která prověřuje schopnost koně i jezdce překonávat přírodní překážky v náročném terénu. Vzhledem k tomu, že k výrobě překážek jsou používány přírodní materiály, tak každá překážka je originální. Existují pouze dané parametry, podle kterých se pořadatel při výrobě překážek řídí.

ArrowheadEditovat

 
Kmen

Dřevěná překážka trojúhelníkového tvaru, kterou kůň přeskakuje v nejširším místě.

Živý plotEditovat

Živý plot tvoří zastřižené keře, mají podobný vzhled jako živé ploty ve Steeplechase[20].

KmenEditovat

Využívány jsou položené široké kmeny očištěné od větví.

Cross Country BankEditovat

Překážka připomínající široké schodiště. Překážku lze využívat v obou směrech (nahoru a dolu), v případě, že je překážka užita směrem dolu, můžeme použít také výraz Drop[21].

BullfinchEditovat

Tento skok se skládá z pevného základu a živého plotu. Kůň tímto skokem proskakuje.

ŠpiceEditovat

Jedná se o překážku, kde si jezdec může vybrat směr, kterým tuto překážku překoná.

PříkopEditovat

Jedná se o přírodní nerovnost v terénu. Může být různě dlouhý a hluboký. Též za ním může následovat například živý plot.

PlotyEditovat

 
Vodní překážka

Překážka skládající se z jednotlivých klád, může tvořit kolmé skoky, oxery, trojbradlí (viz Parkur)[22].

Roll TopEditovat

Dřevěná překážka vzhledem připomínající podélně rozpůlené kavalety.

TrakehnerEditovat

Jedná se o příkop nad kterým se nachází vyvýšená kláda.

Vodní překážkyEditovat

Jedná se buď o klasický vodní příkop, nebo o vodní plochu, kterou kůň probíhá. Můžou se vyskytovat také typy vodních překážek, kdy kůň s jezdcem opakovaně seskakuje do vody a vyskakuje nebo překonává překážky přímo ve vodě.

DistanceEditovat

Distanci tvoří několik překážek za sebou v bližší vzdálenosti, než je obvyklé.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 75-76. ISBN 80-7181-169-6.
 2. MEIER, Reinhard. Samostatně v sedle: cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkúrové ježdění. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0300-3.
 3. MEIER, Reinhard. Samostatně v sedle: cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkúrové ježdění. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0300-3.
 4. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str 77, 93, 102. ISBN 80-7181-169-6.
 5. MEIER, Reinhard. Samostatně v sedle: cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkúrové ježdění. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0300-3.
 6. DILLON, Ernest. Výcvik skokového koně: tréninková příručka pro úspěšné parkúrové skákání na všech úrovních. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2012, 189 s. ISBN 978-80-209-0396-9.
 7. DILLON, Ernest. Výcvik skokového koně: tréninková příručka pro úspěšné parkúrové skákání na všech úrovních. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2012, 189 s. ISBN 978-80-209-0396-9.
 8. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 95. ISBN 80-7181-169-6.
 9. DILLON, Ernest. Výcvik skokového koně: tréninková příručka pro úspěšné parkúrové skákání na všech úrovních. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2012, 189 s. ISBN 978-80-209-0396-9.
 10. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 95. ISBN 80-7181-169-6.
 11. MEIER, Reinhard. Samostatně v sedle: cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkúrové ježdění. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0300-3.
 12. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str 78, 79, 91. ISBN 80-7181-169-6.
 13. DILLON, Ernest. Výcvik skokového koně: tréninková příručka pro úspěšné parkúrové skákání na všech úrovních. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2012, 189 s. ISBN 978-80-209-0396-9.
 14. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str 84, 85, 86, 90, 91. ISBN 80-7181-169-6.
 15. THELWELL, Jane: Jumping cross-country fences. Buckingham: Threshold, 1991. ISBN 9781872082073.
 16. MARTIN, Martha. Steeplechase. New York: Crabtree Pub., c2010. ISBN 0778749819.
 17. THELWELL, Jane: Jumping cross-country fences. Buckingham: Threshold, 1991. ISBN 9781872082073.
 18. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 76. ISBN 80-7181-169-6.
 19. THELWELL, Jane: Jumping cross-country fences. Buckingham: Threshold, 1991. ISBN 9781872082073.
 20. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str 76, 78, 79. ISBN 80-7181-169-6.
 21. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 93. ISBN 80-7181-169-6
 22. DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh, str. 84, 94. ISBN 80-7181-169-6.

LiteraturaEditovat

 • DOBEŠ, Josef. Jízda na koni: [trénink jezdce a koně ve skokovém ježdění všestrannosti a drezuře]. Vyd. 2., v Nakl. a vydav. Cesty 1. Praha: Cesty, 1997, 200 s., [32] s. obrazových příloh. ISBN 80-7181-169-6.
 • DILLON, Ernest. Výcvik skokového koně: tréninková příručka pro úspěšné parkúrové skákání na všech úrovních. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2012, 189 s. ISBN 978-80-209-0396-9.
 • MEIER, Reinhard. Samostatně v sedle: cíl a skladba tréninku, drezurní cviky, skoková gymnastika, parkúrové ježdění. Vyd. v češtině 1. Praha: Brázda, 2001. ISBN 80-209-0300-3.
 • THELWELL, Jane: Jumping cross-country fences. Buckingham: Threshold, 1991. ISBN 9781872082073.
 • MARTIN, Martha. Steeplechase. New York: Crabtree Pub., c2010. ISBN 0778749819.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat