OHV (Over Head Valve - v USA místy nazývaný také jako "Pushrod") je typ ventilového rozvodu pístového motoru, u kterého jsou ventily umístěny v hlavě válců a vačková hřídel je umístěna v bloku motoru.

Rozvod OHV na motoru z motocyklu Norton

Charakteristika editovat

Mezi vačkovou hřídelí a ventily je relativně velká vzdálenost (přibližně úměrná zdvihu motoru). Přenos pohybu mezi vačkou a ventilem je proto realizován dalšími prvky mechanismu: zdvihátko, zdvihací tyčka, vahadla. Rozvod tak obsahuje velký počet součástek, které nepříznivě ovlivňují jeho tuhost. V porovnání s rozvodem OHC větší počet součástek a zároveň větší hmota vykonává nepříznivý vratný pohyb, který se projevuje setrvačnými silami. Naopak výhodou rozvodu OHV je jednodušší řešení pohonu vačkové hřídele, díky kterému má tento rozvod vyšší životnost a spolehlivost. Nevýhody rozvodu OHV převažují hlavně u vysokootáčkových motorů, proto se u moderních spalovacích motorů pro pohon automobilů skoro nevyskytuje.

Pohon rozvodu editovat

Pohon rozvodu je vzhledem k výhodnému umístění vačkové hřídele blízko u klikové hřídele možné realizovat jednoduchým ozubeným soukolím nebo ozubenými koly se řetězem.

Pohon musí být řešen tak, aby umožnil přesné nastavení vzájemné pozice klikové a vačkové hřídele a aby se během provozu motoru toto nastavení nezměnilo, což ozubené soukolí splňuje.

Protože se rozvod OHV používá u čtyřdobých motorů, převodový poměr pohonu je 2:1. Vačková hřídel se otáčí 2× pomaleji než kliková, protože čtyřdobý motor vykoná jeden pracovní cyklus za dvě otáčky klikové hřídele.