Seznam členů rodiny

(přesměrováno z Otčím)
Na tento článek je přesměrováno heslo Macecha. O vrcholu v Krušných horách pojednává článek Macecha (Krušné hory).

Seznam členů rodiny obsahuje označení jednotlivých rodinných příslušníků v češtině, a to včetně výrazů, které už se dnes běžně neužívají. Seznam není uspořádán abecedně, příbuzní jsou rozděleni do tematických skupin. Abecední přehled najdete v článku Abecední seznam členů rodiny.

Označení vzdálenějších příbuzných nikdy nebylo zcela ustálené, lišilo se dobově i teritoriálně, v seznamu jsou zachycena i některá alternativní označení, nicméně upřednostněna jsou označení, užívaná dnes. Seznam obsahuje i některé další výrazy, související s příbuzenstvím.

Předkové editovat

 • proband, střen – osoba, od níž se zahajuje genealogický výzkum (ve schématech označena jako „JÁ“ nebo latinsky „EGO“),
 • rodičeotec a matka,
 • otec – mužský rodič, též táta (domácké), ot (zastaralé),
 • matka – ženský rodič, též máma (domácké), máti, máť (zastaralé, v dalších pádech alternativně s kmenem máteř-/mateř),
 • prarodiče (babička a dědeček) – rodiče rodičů,
 • děda, dědeček – otcův a matčin otec, též děd (knižní), dědek (expresivní),
 • babička – otcova a matčina matka, též babka, bába (zastaralé),
 • stařeček – matčin otec, dnes běžně děda,[zdroj?]
 • stařenka – matčina matka, též starucha, dnes běžně babička,[zdroj?]
 • pra- předpona pro vyjádření předcházející nebo následné generace: pravnuk – syn vnuka nebo vnučky, praprastrýc – pradědův bratr. V minulosti se běžně užívala i pro vzdálenější příbuzné, např. pratchán, prasestřenec apod. Ve staré češtině se navíc místo zmnožování předpony pra- užívaly i jiné předpony, rozlišené pro předcházející a následné generace, např.: praděd, prapraděd, předděd, nadděd; pravnuk, prapravnuk, zavnuk, podvnuk[1].
 
 
 
 
 
 
prarodiče
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prarodiče
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dědeček
 
 
 
 
 
 
babička
 
 
stařeček
 
 
 
 
 
 
stařenka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rodiče
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
otec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sourozenci editovat

 • sourozenecbratr nebo sestra,
 • bratr – mužský sourozenec, též brácha (domácké), brat (zastaralé),
 • sestra – ženský sourozenec, též ségra (domácké).
otec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sourozenci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bratr
 
 
sestra
 
 
 
 

Potomci editovat

 • dítěsyn nebo dcera, potomek v první generaci,
 • syn – mužský potomek,
 • prvenec – první syn, následník,
 • dcera – ženský potomek,
 • vnouče – synovo nebo dceřino dítě,
 • vnuk – synův nebo dceřin syn,
 • vnučka – synova nebo dceřina dcera.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manželé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
manželka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
děti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
syn
 
 
 
 
 
 
dcera
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vnoučata
 
 
 
 
 
 
vnoučata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vnukvnučka
 
 
vnukvnučka
 
 

Strýcové a tety editovat

 • strýc – otcův bratr,
 • stryna – žena otcova bratra, dnes teta,
 • ujec – matčin bratr, dnes strýc,
 • ujčina – žena matčina bratra, dnes teta,
 • teta – otcova sestra, matčina sestra,
 • tetec – muž otcovy sestry, dnes strýc,
 • posel – muž matčiny sestry, dnes strýc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dědeček
 
 
 
 
 
 
babička
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stařeček
 
 
 
 
 
 
stařenka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
strýc
 
 
stryna
 
 
teta
 
 
tetec
 
 
otec
 
 
 
 
 
 
matka
 
 
ujčina
 
 
ujec
 
 
posel
 
 
teta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bratranci, sestřenice editovat

 • strýčenec – syn otcova bratra, též bratran, bratřec, bratřenec, dnes bratranec,
 • strýčena – dcera otcova bratra, též strýčenice, bratrana, dnes sestřenice,
 • ujčen – syn matčina bratra, též ujčenec, dnes bratranec,
 • ujčena – dcera matčina bratra, též ujčenice, dnes sestřenice,
 • tetěnec – syn otcovy nebo matčiny sestry, též tetčic, tetěnec, sestrovec, dnes bratranec,
 • tetěnice – dcera otcovy nebo matčiny sestry, též tetěna, dnes sestřenice,
 • vlastník, vlastně, stříník – syn otcova či matčina bratrance nebo sestřenice, stříně, dnes bratranec z druhého kolene,
 • vlastnice, vlastně, střínice – dcera otcova či matčina bratrance nebo sestřenice, stříně, dnes sestřenice z druhého kolene,
 • pro vzdálenější bratrance stejné generace je možno užít opisná označení, např. druhý bratranec, bratranec druhého stupně, bratranec z druhého kolene – tj. prastrýcův vnuk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dědeček
 
 
 
 
 
 
babička
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stařeček
 
 
 
 
 
 
stařenka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
strýc
 
 
 
 
 
 
teta
 
 
otec
 
 
 
 
 
 
matka
 
 
ujec
 
 
 
 
 
 
teta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
strýčenecstrýčena
 
 
tetěnectetěnice
 
 
 
 
 
 
 
 
ujčenujčena
 
 
tetěnectetěnice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synovci, neteře editovat

 • synovec – bratrův syn, též bratrovec,
 • synovkyně – bratrova dcera, dnes neteř,
 • sestřenec – sestřin syn, též potet, dnes synovec,
 • neteř – sestřina dcera, též neť,
 • pro vzdálenější bratrance starší nebo mladší generace se též užívá opisné označení, např. druhý (třetí) bratranec, bratranec druhého (třetího) stupně, bratranec z druhého (třetího) kolene – tj. např. strýcův bratranec (starší gen.) nebo strýcův vnuk (mladší gen.). Podobně u vzdálenější sestřenice.
otec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bratr
 
 
 
 
sestra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
synovecneteřsynovec IIneteř II
 
 
 
 

Příbuzní na základě sňatku editovat

 • choť – muž nebo žena vstupující do svazku manželského
 • manžel – mužský člen manželství, též muž
 • manželka – ženský člen manželství, též žena
 • švagr – sestřin muž, též švakr, svokr, domácky švára
 • švagrová – bratrova žena, též bratřina,
 • deveř – manželův bratr, dnes švagr,
 • šurin (stč. šir/Sír) – manželčin bratr, dnes švagr
 • zelva – ženina sestra, též zelvice, dnes švagrová,
 • tchán – ženin otec, též test, švekr,
 • pratchán – ženin nebo mužův děd
 • tchyně – ženina matka, též testa, švekruše,
 • pratchyně – ženina nebo mužova babička,
 • zeť – dceřin muž,
 • prazeť – vnuččin muž,
 • snacha – synova žena,
 • prasnacha – vnukova žena,
 • svat – zeťův nebo snašin otec, též starosvat; později se výraz přenesl na oddávajícího nebo jen svatebního hosta[2],
 • svatka – zeťova nebo snašina matka, též starosvatka,
 • svak – obecně přiženěný muž, tj. např. zeť, švagr, tetec,
 • nevěsta – obecně přivdaná žena, tj. např. snacha, švagrová, stryna, dnes novomanželka na svatbě.
 • ženich – přiženěný muž, novomanžel na svatbě/veselce.
 
 
 
 
 
 
 
 
otec
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
matka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tchán
 
 
 
 
 
 
tchyně
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bratr
 
 
švagrová
 
 
sestra
 
 
švagr
 
 
 
 
manželka
 
 
deveř
 
 
zelva
 
 
svat
 
 
svatka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
syn
 
 
snacha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dcera
 
 
 
 
 
 
zeť
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příbuzní křtem editovat

 • kmotr – muž, který se účastní křtu dítěte a zavazuje se, že o něj bude pečovat v případě ztráty rodičů, duchovní příbuzný, též kmoch,
 • kmotra – žena, která se účastní křtu dítěte a zavazuje se, že o něj bude pečovat v případě ztráty rodičů, duchovní příbuzná,
 • kmotřenec – chlapec vůči kmotrovi nebo kmotře,
 • kmotřenka – dívka vůči kmotrovi nebo kmotře.

Nevlastní příbuzní editovat

 • otčím – nevlastní otec,
 • macecha – nevlastní matka,
 • pastorek – nevlastní syn,
 • pastorkyně – nevlastní dcera,
 • zmáčený otec – otec neznámý,
 • levoboček – syn mimo manželství, též (pejorativně) parchant nebo bastard
 
 
otčím
 
 
 
 
 
 
macecha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pastorek
 
 
 
 
 
 
pastorkyně
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polorodí příbuzní editovat

Související informace naleznete také v článku Sourozenec#Typy sourozenců.
 • polobratr/polosestra – bratr/sestra, s nímž má proband jen jednoho společného rodiče:
  • jednobřišní polobratr/polosestra – matka je společná,
  • jednokrevní polobratr/polosestra – otec je společný.

Chybějící příbuzní editovat

 • sirotek – syn, který přišel o otce a matku,
 • sirota – dcera, která přišla o otce a matku,
 • polosirotek – chlapec, který přišel o jednoho z rodičů,
 • polosirota – dívka, která přišla o jednoho z rodičů,
 • pohrobek – dítě, které se narodilo až po smrti otce,
 • vdovec – muž, který přišel o manželku,
 • vdova – žena, která přišla o manžela,
 • slaměný vdovec – výraz používaný pro muže, jehož žena je nepřítomná. (Partneři žijí nastálo odděleně nebo – přeneseně – žena je na kratší dobu mimo společnou domácnost.)
 • zelená vdova – výraz používaný pro ženu, která žije s mužem, ale tráví spolu málo času. Pojí se s fenoménem stěhování do satelitních oblastí (zeleně), kdy muž tráví dojížděním a prací většinu dne, zatímco žena pečuje o potomstvo.

Reference editovat

 1. Podle spisu Jana Jafeta z r. 1602, který je překreslen např. v LUTONSKÝ, Boleslav; MELICHAR, Rudolf. Základy genealogie : soubor přednášek pro laické genealogy. 1. díl. Praha: [s.n.], 1999. S. 148–149. 
 2. Viz např. báseň Vodník (Kytice) Karla Jaromíra Erbena ze sbírky Kytice: „Vdala jsem se, vdala již, ale byly chyby: starosvati - černí raci a družičky - ryby!“

Literatura editovat

 • LUTONSKÝ, Boleslav. Lexikon genealoga. Praha: [s.n.], 2003. ISBN 80-238-9557-5. 
 • PETERKA, Josef. Cesta k rodinným kořenům. Praha: Libri, 2006. ISBN 80-7277-307-0. S. 364–367. 
 • LUTONSKÝ, Boleslav; MELICHAR, Rudolf. Základy genealogie : soubor přednášek pro laické genealogy. 1. díl. Praha: [s.n.], 1999. S. 148–149. 

Související články editovat