Ostrovská píseň

staročeská píseň napsaná někdy v letech 1260–1290

Ostrovská píseň (též Slovo do světa stvořenie) je staročeská píseň napsaná někdy v letech 1260–1290. Náleží do žánru duchovní lyriky.

Rukopis Ostrovské písně

Zachovala se ve sborníku, jenž dříve patřil klášteru sv. Jana Křtitele na Ostrově, kde byla původně píseň zřejmě i sepsána. Tento rukopis je uchováván v Knihovně pražské metropolitní kapituly.[1]

Ostrovskou píseň tvoří 16 veršů uspořádaných do čtyř slok. Verše přesně zachovávají schéma 8a5b8a5b, rýmy procházejí celou písní. Byť se nezachoval notový zápis, Josef Vintr se domnívá, že byla zpívána.[2] Píseň však nezlidověla, poněvadž je podle literárních historiků Josefa Hrabáka a Bohuslava Havránka buď obsahově složitá, anebo nebyla určena ke zpěvu.[3] Ve středověké latinské hymnografii dosud nebyl nalezen zpěv s tím to veršovým schématem, jehož melodie by hypoteticky mohla být i melodií Ostrovské písně.[zdroj?]

Tématem písně je stručné vyjádření Kristova vykupitelského díla.[2] Podle Pavla Trosta se v ní projevuje „mystika Slova“ – logu, který byl „do světa stvořenie v božství schován“, při stvoření světa však z božství „vystoupil“ a stal se formou stvořených věcí.[4]

Píseň měla dle Josefa Vintra posloužit i k oslavě svátku Božího těla.[5] Z písně vyzařují i vlivy latinského básnictví.[6]

Text[7] editovat

Slovo do světa stvořenie
v božství schováno,
jež pro Evino shřěšenie
na svět posláno.

Dievcě dřéve porozenie
jest zvěstováno,
z Davidova pokolenie
božsky vzchováno.

Ot ňehože naše krščenie
jmenem nazváno,
pro drahé naše spasenie
Židóm prodáno.

I pro naše vykúpenie
na smrt prodáno,
jehož nám slavné vzkřiešenie
vesele dáno.

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. ŠKARKA, Antonín. Nejstarší česká duchovní lyrika. Praha: Orbis, 1949. 100 s. S. 40. [Dále jen: Nejstarší česká duchovní lyrika]. 
 2. a b VINTR, Josef. Styl dvou vrcholných děl nejstarší české duchovní lyriky – Ostrovské písně a Kunhutiny modlitby. Česká literatura. 1991, roč. 39, čís. 4, s. 315. [Dále jen: Ostrovská píseň a Kunhutina modlitba]. 
 3. HRABÁK, Josef; HAVRÁNEK, Bohuslav. Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha: ČSAV, 1957. 851 s. S. 10. [Dále jen: Výbor z české literatury]. 
 4. TROST, Pavel. K nejstarší české duchovní poesii. Slovo a slovesnost. 1949, roč. 11, čís. 4, s. 162–165. [dostupné na http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?art=611]. 
 5. Ostrovská píseň a Kunhutina modlitba, s. 318
 6. Nejstarší česká duchovní lyrika, s. 42
 7. Výbor z české literatury, s. 109 – dostupné online

Literatura editovat

 • OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. Díl 3/1: M–O. Praha: Academia, 2000. 728 s. ISBN 80-200-0708-3. Heslo „Ostrovská píseň", s. 703–704 (zde uvedena i další literatura). 
 • ŠKARKA, Antonín. Nejstarší česká duchovní lyrika. Praha: Orbis, 1949. 100 s. Dostupné online. 
 • VINTR, Josef. Styl dvou vrcholných děl nejstarší české duchovní lyriky – Ostrovské písně a Kunhutiny modlitby. Česká literatura. 1991, roč. 39, čís. 4, s. 315–318. 
 • LEHÁR, Jan. Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990. 407 s.