Osteologie

vědní obor zkoumající kosti

Osteologie (z řeckého osteon – kost a logos – nauka) je vědecký obor zabývající se studiem kostí,[1] které se staly předmětem zkoumání lékařských disciplín antropologie,[2] archeologie,[3] paleontologie a dalších odvětví. Osteologická analýza kosterních pozůstatků se zaměřuje na patologické a tafonomické změny, anatomické variety a popis kostí, rovněž tak i další metody zkoumající kosterní materiál, s cílem určení věku, pohlaví a onemocnění jedince.[4]

Lidská kostra

Osteologie jako lékařský obor se věnuje prevenci, diagnostice a léčbě metabolických kostních onemocnění (osteoporózy, osteomalacie aj.)[5][6] Na Anatomickém ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy vydali první osteologickou publikaci Ladislav Borovanský a Otakar Hněvkovský v roce 1929, tematicky zaměřenou na růstovou a radiologickou studii.[2] První osteologické pracoviště v Česku vzniklo pod vedením Jaroslava Blahoše v pražské Ústřední vojenské nemocnici roku 1997.[6][7]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Blau S. (2014). Osteology: Definition. In: Smith C. (eds) [online]. New York, NY: Encyclopedia of Global Archaeology. Springer [cit. 2019-01-03]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b Grim Miloš, Naňka Ondřej, Černý Karel, kolektiv. Anatomie od Vesalia po současnost (1514-2014): Publikace k 500. výročí narození Andrea Vesalia [online]. Grada Publishing, 2014 [cit. 2019-01-03]. S. 199. Dostupné online. 
  3. Úvod do archeozoologie [online]. Filozofická fakulta UK [cit. 2019-01-03]. Dostupné online. 
  4. Lenka Jurkovičová, Radka Mrázková, Balázs Komoróczy. Osteologická analýza lidských a zvířezích pozůstatků z polykulturní lokality Jevišovka – Nová [PDF]. 2017; 67/1. vyd. Olomouc: Česká antropologie [cit. 2019-01-03]. S. 24–28. Dostupné online. 
  5. ČEPOVÁ, Jana. Kazuistiky z osteologické ambulance [PDF]. 2012; 14(2). vyd. Interní medicína pro praxi [cit. 2019-01-03]. S. 78–80. Dostupné online. 
  6. a b KOSOBUDOVÁ, Iveta. Práce sestry v osteologické ambulanci. České Budějovice, 2011. 61 s. bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. Vedoucí práce Mgr. Lucie Rolantová. s. 12. Dostupné online.
  7. GARKISCH, David. Zemřel profesor Jaroslav Blahoš. Šířil jméno české medicíny po celém světě [online]. Naše zdravotnictví, 2018-11-28 [cit. 2019-01-03]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat