Osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením

Osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením je legislativní termín, který zahrnuje řadu osobních vozítek založených na principu gyroskopu. Spolu s blíže neurčenými „obdobnými zařízeními“ patří s účinností od 20. února 2016 podle § 2 písm. nn) novelizovaného znění českého zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), pod pojem osobní technický prostředek, který je dále uváděn pod legislativní zkratkou osobní přepravník. České legislativní řešení vzniklo především kvůli kolizím masově půjčovaných vozítek Segway v centru Prahy s pěším provozem, souběžně se však ve světě objevuje řada podstatně levnějších a lehčích samovyvažovacích osobních přepravníků.

Externí odkazy

editovat