Osobní obchodní společnost

Zákon o obchodních korporacích člení obchodní společnosti na osobní a kapitálové. Osobními společnostmi jsou v České republice veřejná obchodní společnost a komanditní společnost.[1] K osobním společnostem lze co do charakteru přiřadit i evropské hospodářské zájmové sdružení, byť zákon (č. 90/2012 Sb.) jej mezi osobní obchodní společnosti výslovně neřadí.

CharakteristikaEditovat

Osobní společnost může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku.[2]

Základním rozdílem mezi osobními a kapitálovými společnostmi je, že zatímco všichni nebo alespoň někteří společníci osobních společností ručí za závazky společnosti neomezeně, celým svým majetkem a solidárně, společníci kapitálových společností neručí za závazky společnosti za trvání společnosti vůbec nebo je jejich ručení omezeno. Osobní společnost dále charakterizuje osobní účast společníků na řízení společnosti. Společníci, s výjimkou komanditistů v komanditní společnosti, nemají povinnost vložit do společnosti vklad. Zánik účasti neomezeně ručícího společníka v osobní společnosti způsobuje zásadně ze zákona její zánik, který však mohou zbývající společníci odvrátit.

V teorii se používá přesnější rozčlenění obchodních společností, podle kterého komanditní společnost a společnost s ručením omezeným nepatří do žádné z uvedených skupin, ale mají smíšený charakter, neboť mají prvky jak osobních, tak kapitálových společností.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 1008 s.
  • Hendrych, D. a kol.: Právnický slovník. 3. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 1459 s.

ReferenceEditovat

  1. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"), § 1 odst. 2. [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.
  2. § 2 odst. 1 ZOK