Orlice a Labe

evropsky významná lokalita v okresech Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí a Pardubice
Tento článek je o evropsky významné lokalitě. O řece pojednává článek Orlice.
Tento článek je o evropsky významné lokalitě. O řece pojednává článek Labe.

Orlice a Labe je evropsky významná lokalita – chráněné území soustavy Natura 2000. EVL Orlice a Labe se s výměrou 26,8 km² řadí k plošně nejrozlehlejším evropsky významným lokalitám v Česku. Chráněné území se nachází na území 28 obcí ve čtyřech okresech Královéhradeckého a Pardubického kraje a je tvořeno tokem spojené Orlice včetně Divoké Orlice (až po Doudleby nad Orlicí) a Tiché Orlice (až po Choceň), a tokem Labe od soutoku s Orlicí v Hradci Králové až po Sezemice. Oblast spravují Krajské úřady Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Zdroje k infoboxu
Zdroje k infoboxu
Evropsky významná lokalita
Orlice a Labe
Meandr Orlice poblíž Petroviček
Meandr Orlice poblíž Petroviček
Základní informace
Vyhlášení15. duben 2005
VyhlásilVláda České republiky
Nadm. výška218–295 m n. m.
Rozloha2683,2 ha
Poloha
StátČeskoČesko Česko
OkresHradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Ústí nad Orlicí
UmístěníNiva toku Orlice včetně Tiché (po Choceň) a Divoké Orlice (po Doudleby nad Orlicí), tok Labe od Sezemic po soutok s Orlicí
Souřadnice
Orlice a Labe
Orlice a Labe
Další informace
Kód2926
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Předmět ochrany editovat

Předmětem ochrany jsou smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie, dále přirozené eutrofní vodní nádrže, nížinné až horské vodní toky, vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách, extenzivní sečené louky nížin až podhůří a především se jedná o lokalitu bolena dravého (Leuciscus aspius), silně ohrožené klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) a vydry říční (Lutra lutra).[1] Nivy řek Orlice a Labe, meandry a četná slepá ramena vytvářejí významný a rozsáhlý ekosystém v pokročilém sukcesním stádiu.[2]

Maloplošná zvláště chráněná území editovat

Na území EVL Orlice a Labe se nacházejí, nebo do ní zasahují, tato maloplošná zvláště chráněná území:

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. EVL Orlice a Labe [online]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR [cit. 2017-01-25]. Dostupné online. 
  2. LABURDOVÁ, Jitka. Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Orlice a Labe. 1. vyd. [s.l.]: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2016. 55 s. Dostupné online. Kapitola 1.4 Stručná charakteristika území, s. 3. 

Související články editovat