Organizační řád

Organizační řád je interní dokument firmy, spolku, nebo jiného společenství lidí, který stanoví