Organické sloučeniny lanthanoidů

sloučeniny obsahující vazbu mezi uhlíkem a lanthanoidem

Organické sloučeniny lanthanoidů jsou organokovové sloučeniny obvsahující vazby mezi atomy uhlíku a lanthanoidů. Od odpovídajících sloučenin přechodných kovů se liší v několika oblastech:

  • Jsou mnohem citlivější na vzduch a vodu a často bývají samozápalné.
  • Vyskytuje se u nich mnohem méně sloučenin s prvky v oxidačním čísle 0. V důsledku nízkých elektronegativit lanthanoidů oproti přechodným kovům bývají častěji iontové.
  • Nevytvářejí karbonyly stabilní za pokojové teploty; karbonyly lanthanoidů byly pozorovány pouze v argonových matricích a rozkládaly se při zahřátí nad 40 K.

Koplexy s vazbami σEditovat

Vazby σ obsahují alkylové komplexy lanthanoidů, například [LnMe6]3− a Ln[CH(SiMe3)2]3. Methyllithium rozpuštěné v tetrahydrofuranu reaguje s LnCl3 (Ln = yttrium nebo lanthan) za vzniku Ln(CH3)3, jenž může obsahovat příměsi LiCl.

Při smíchání chelatačního činidla (L-L), například tetramethylethylendiaminu (TMED nebo TMEDA) či 1,2-dimethoxyethanu (DME) s MCl3 and CH3Li v tetrahydrofuranu se vytvoří [Li(tmed)]3[M(CH3)6] a [Li(dme)]3[M(CH3)6].

Některé lanthanoidy v práškové podobě reagují s difenylrtutí v tetrahydrofuranu za tvorby oktaedrických komplexů:

2 Ln + 3 Ph2Hg + 6 THF → 2 LnPh3(THF)3 + Hg (Ln = holmium, erbium, thulium nebo lutecium).

Komplexy s vazbami πEditovat

Cyklopentadienylové komplexy, jako například lanthanoceny, jsou známy od všech lanthanoidů. Všechny kromě tris(cyklopentadienyl)promethitého aniontu (Pm(Cp)3) lze připravit reakcemi tohoto typu:

3 Na[Cp] + MCl3 → M[Cp]3 + 3 NaCl

Pm(Cp)3 se získává touto reakcí:

2 PmCl3 + 3 Be[Cp]2 → 3 BeCl2 + 2 Pm[Cp]3

Tyto sloučeniny mají omezené využití a jsou hlavně předmětem akademického výzkumu.[1]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Organolanthanide chemistry na anglické Wikipedii.

  1. J. J. Zuckerman. Inorganic Reactions and Methods, The Formation of Bonds to Elements of Group IVB (C, Si, Ge, Sn, Pb). [s.l.]: John Wiley & Sons, 2009-09-17. ISBN 978-0-470-14547-0.