Optické jevy v polovodičích

Optické jevy v polovodičích je souhrn fyzikálních a chemických jevů, které se týkají záření o vlnové délce označované jako viditelné záření.

Dělení

editovat

Optické jevy dělíme na 2 hlavní skupiny :

Fotoelektrický jev

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Fotoelektrický jev.

Fotoelektrický jev je vznik volných nosičů při interakci hmoty a záření. Dělí se na :

Fotoelektrická vodivost

editovat

Fotoelektrická vodivost je rozdíl konduktivity za světla a za tmy.

 

Elektroluminiscence

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Elektroluminiscence.

Elektroluminiscence je děj, při němž elektrony přeskakují z vyšší energetické hladiny do nižší, což vyvolá vznik elektromagnetického záření. Platí zákon zachování energie a zákon zachování hybnosti rekombinujících elektronů.

  • Přímá mezipásmová rekombinace — přeskok elektronu z minima vodivostního pásu do maxima valenčního pásu. Frekvence emitovaného záření je dána vztahem :
 
  • Rekombinace prostřednictvím příměsových center
 
  • Rekombinace spojená se zánikem excitonu
 

Související články

editovat