Operace Ben Ami

O vesnici v severním Izraeli pojednává článek Ben Ami.

Operace Ben Ami (hebrejsky: מבצע בן עמי, Mivca Ben Ami) byla vojenská akce provedená na jaře 1948, v době konce britského mandátu nad Palestinou a počátku státu Izrael židovskými jednotkami Hagana, jejímž výsledkem bylo dobytí západní části Galileji včetně přilehlého úseku pobřežní planiny s městem Akko.

Válečný památník ve městě Akko

Dobové souvislostiEditovat

V listopadu 1947 přijala OSN plán na rozdělení Palestiny. Podle tohoto plánu měl být britský mandát nad Palestinou nahrazen dvěma samostatnými státy: židovským a arabským. Plán předpokládal začlenění celé západní Galileji včetně pobřeží do arabského státu. Zdejší židovská sídla se tak měla ocitnout pod arabskou vládou.

V důsledku emocí předcházejících konci britského mandátu se v Palestině v letech 1947-1948 rozpoutala občanská válka mezi Židy a Araby, která se v měsících a týdnech před koncem mandátu zostřovala a kromě izolovaného násilí a teroristických útoků nabývala ráz konvenční války, aby po 14. květnu 1948 přešla v první arabsko-izraelskou válku.

V složité situaci se ocitly zejména židovské osady ve vnitrozemí. Kibuc Jechi'am byl od počátku roku 1948 obléhán Araby. 20. ledna 1948 napadlo kibuc přes 400 arabských ozbrojenců a osm obránců osady bylo zabito. Další útok se podařilo osadníkům odrazit 9. března. Padli tehdy tři Arabové.[1] Koncem března 1948 se pokusil blokádu Jechi'amu prolomit židovský konvoj vyslaný z pobřežní nížiny. Byl ale 28. března napaden Araby a 47 Židů padlo.[2]

Související informace naleznete také v článku Jechi'amský konvoj.

Obléhána byla i hraniční osada Chanita nebo vesnice Macuva.[3]

Průběh operaceEditovat

Operace Ben Ami byla pojmenována podle Ben Ami Pachtera (בן עמי פכטר), který vedl neúspěšný židovský konvoj do Jechi'amu a padl při jeho napadení Araby.[4]

Provedla ji Brigáda Karmeli, jež byla součástí jednotek Hagana (předchůdkyně Izraelských obranných sil). Koncem dubna 1948 ovládli Židé Haifu a jejich vojenská situace se zlepšila. 13. května 1948 začala vlastní Operace Ben Ami. Židé zaútočili na pobřežní oblasti západní Galileji a zároveň na město Akko. Dobytí Akka provedly jednotky, které se vylodily v prostoru vesnice Šavej Cijon severně od Akka. Obsadily pak strategicky významný pahorek takzvaný Napoleonův pahorek východně od tohoto města (roku 1799 se odtud Napoleon Bonaparte neúspěšně snažil o dobytí Akka). 17. května 1948, po několikahodinovém ostřelování, město Akko kapitulovalo.[5] V následujících dnech pokračovala židovská ofenzíva v horských oblastech západní Galileji.

Výsledkem Operace Ben Ami bylo začlenění celé západní Galileji do státu Izrael. V důsledku vojenského vítězství židovských sil došlo v tomto regionu k exodu části místního arabského obyvatelstva. Ve městě Akko a v dalších několika lokalitách, ale zůstala část arabského obyvatelstva zachována.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. GILBERT, Martin. Atlas of the Arab-Israeli Conflict. New York: Oxford University Press, 1993. Dostupné online. ISBN 0-19-521062-X. S. 40, 42. (anglicky) 
  2. NAOR, Mordecai. The 20th Century in Eretz Israel. Kolín n.Rýnem: Könemann, 1998. Dostupné online. ISBN 3-89508-595-2. S. 258. (anglicky) 
  3. חניתה [online]. bet-alon.co.il [cit. 2010-03-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-01-14. (hebrejsky) 
  4. בן עמי [online]. bet-alon.co.il [cit. 2010-03-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-01-14. (hebrejsky) 
  5. HERZOG, Chaim. Arab-Israeli Wars. New York: Vintage Books/Random House, 1984. Dostupné online. ISBN 0-394-71746-5. S. 35. (anglicky) 

Související článkyEditovat