Opakování

rozcestník

Opakování je opětovné vykonání nějaké činnosti nebo vícenásobný výskyt něčeho; konkrétně to může být