Omluvenka

Omluvenka je potvrzení dokládající důvod nepřítomnosti. Většinou mívá písemnou formu, v některých případech může postačovat případně též forma ústní. Omluvenka například může být typická pro školní vyučování, ústní jednání v soudním či správním řízení nebo v jiných případech, kdy je nutná účast dotyčného. Podle okolností jí vystavuje lékař, rodič nebo jiná k tomu oprávněná osoba.

V případě školství v Česku je za nezletilé žáky povinen dokládat důvody nepřítomnosti (absence) zákonný zástupce dítěte,[1] tedy rodič, poručník, opatrovník, pěstoun, resp. osvojitel apod.; v případě zletilých žáků a studentů, tedy dospělých osob, jsou tito ze zákona povinni dokládat důvody své případné nepřítomnosti samostatně (např. potvrzením vystaveným od lékaře).[2]

ReferenceEditovat

  1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 3.Dostupné online.
  2. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 2.Dostupné online.

Externí odkazyEditovat