Oktet (informatika)

jednotka informace

Oktet je v informatice a v telekomunikacích jednotka informace, která se skládá z osmi bitů.

Termín oktet je ve většině případů synonymem pro byte; používá se v případech, kdy by termín byte mohl být nejednoznačný, protože v minulosti žádná standardní definice pro byte neexistovala.

Byte jako jednotka informace je závislý na počítačové platformě a v minulosti mohl znamenat různý počet bitů. V současnosti díky vlivu několika převládajících počítačových architektur a výrobních řad, je byte prakticky vždy považován za 8 bitů. Tento význam termínu byte je kodifikován standardy jako ISO/IEC 80000-13. Také mezinárodní standard IEC 60027-2 v kapitole 3.8.2 definuje byte jako osmici bitů. Pro většinu lidí dnes jsou termíny byte a oktet synonyma, ale lidé, kteří pracují s určitými zastaralými systémy tyto termíny dobře rozlišují, aby předešli nejednoznačnosti.

Hodnoty oktetů se často vyjadřují a zobrazují v šestnáctkové, desítkové, osmičkové nebo dvojkové soustavě. Pokud jsou všechny bity v oktetu nastaveny na jedničku, hodnota oktetu je dvojkově 11111111, což se rovná šestnáctkově FF, desítkově 255 a osmičkově 377.

Oktety se používají v reprezentaci IP adres v síti Internet. IPv4 adresa se skládá ze čtyř oktetů, které se obvykle zapisují pomocí čísel 0 až 255 vzájemně oddělených tečkami. Nejvyšší možná IPv4 adresa je 255.255.255.255.

Posloupnosti oktetů proměnné délky používané například v Abstract Syntax Notation One (ASN.1) se anglicky nazývají octet string.

Slovo oktet pochází z latinské a řecké číselné předpony octo- znamenající osm.

Použití

editovat

Termín oktet se často používá v případě, že by použití slova byte nebylo jednoznačné. Často se používá v dokumentech Request for Comments (RFC) od Internet Engineering Task Force pro popis rozsahu paměti nebo velikosti parametrů různých protokolů. První použití je v RFC 635 z roku 1974.

Ve Francii, frankofonní části Kanady a v Rumunsku se používá slovo oktet v běžném jazyce místo byte, když se má jednat o 8 bitů. Takže například místo megabyte (MB) se říká megaoktet (Mo).

Násobky

editovat

Oktety se používají s SI předponami nebo dvojkovými předponami (pro mocniny 2) standardizovanými organizací IEC v roce 1989:

1 kibioktet (Kio) = 210 oktetů = 1024 oktetů
1 mebioktet (Mio) = 220 oktetů = 1024 Kio = 1 048 576 oktetů
1 gibioktet (Gio) = 230 oktetů = 1024 Mio = 1 073 741 824 oktetů
1 tebioktet (Tio) = 240 oktetů = 1024 Gio = 1 099 511 627 776 oktetů
1 pebioktet (Pio) = 250 oktetů = 1024 Tio = 1 125 899 906 842 624 oktetů
1 exbioktet (Eio) = 260 oktetů = 1024 Pio = 1 152 921 504 606 846 976 oktetů
1 zebioktet (Zio) = 270 oktetů = 1024 Eio = 1 180 591 620 717 411 303 424 oktetů
1 yobioktet (Yio) = 280 oktetů = 1024 Zio = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 oktetů

SI předpony kilo, mega, giga, tera, apod. se mohou použít i pro oktety pro mocniny 10:

1 kilooktet (ko) = 103 oktetů = 1000 oktetů
1 megaoktet (Mo) = 106 oktetů = 1000 ko = 1 000 000 oktetů
1 gigaoktet (Go) = 109 oktetů = 1000 Mo = 1 000 000 000 oktetů
1 teraoktet (To) = 1012 oktetů = 1000 Go = 1 000 000 000 000 oktetů
1 petaoktet (Po) = 1015 oktetů = 1000 To = 1 000 000 000 000 000 oktetů
1 exaoktet (Eo) = 1018 oktetů = 1000 Po = 1 000 000 000 000 000 000 oktetů
1 zettaoktet (Zo) = 1021 oktetů = 1000 Eo = 1 000 000 000 000 000 000 000 oktetů
1 yottaoktet (Yo) = 1024 oktetů = 1000 Zo = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 oktetů

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Octet (computing) na anglické Wikipedii.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat
  •   Slovníkové heslo oktet ve Wikislovníku