Difrakce světla nebo ohyb světla je ohyb světelných vln při přechodu malým otvorem nebo vedle okraje překážky. Difrakcí na ohybové mřížce vzniká spektrum. Při difrakci na obrubě objektivu se hvězda v ohnisku nezobrazí jako bod, ale jako ohybový kroužek. I některé halové jevy zapříčiňuje difrakce světla na vodních kapkách v mračnech.

Více informací též ve článku Difrakce.