Offův val

Offův val (anglicky Offa's Dyke, velšsky Clawdd Offa) je dlouhá terénní úprava v Británii na hranici mezi Anglií a Walesem. Vybudován byl v 8. století pro ochranu hranice mezi anglosaským královstvím Mercií a velšským královstvím Powysem.

Offův val blízko města Clun
Řez Offovým valem

PolohaEditovat

Offův val začíná u u města Prestatyn v hrabství Flintshire a prochází přes Wrexham, Shropshire, Powys a Herefordshire do Sedbury v hrabství Gloucestershire. Skládá se z několika úseků, které společně měří 129 km. Celková délka Offova valu je 210 km a probíhá zhruba na současné hranici mezi Anglií a Walesem, některé části tvoří hraniční čáru mezi oběma zeměmi dodnes. Největší přerušení je v jižní části hrabství Herefordshire, předpokládá se, že zde nebyl zbudován. I dnes je místy až 20 metrů široký a až 6 metru vysoký.

DějinyEditovat

Přesný účel valu není znám. Pravděpodobně byl postaven okolo roku 780 mercijským králem Offou, a měl sloužit jako ochrana království před vpády z velšských knížectví. Tvořil nejen politickou, ale i kulturní hranici s keltskými knížectvími Walesu. Val byl na velšské straně strmý a měl zřejmě alespoň místy dřevěný parapet, ale nikdy nesloužil jako hradba na rozdíl od jiných hraničních valů (Hadriánův val). Měl především zabránit nájezdům Velšanů na anglosaské území, ale zřejmě nebylo plánováno bránit jej proti přímému útoku. Existence strážních věží podél valu je nepravděpodobná, neboť val neměl doprovodné silnice a jiné vybavení nebo zázemí pro posádky.

Ačkoliv val zřejmě nikdo aktivně nebránil, přesto bylo možné považovat jej za viditelnou hranici mezi Walesem a anglosaskou Anglií.

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat