Odročení

Odročení soudního jednání je možné tehdy, pokud je třeba provést nové důkazy nebo se objeví jiná překážka, pro kterou nelze v jednání pokračovat. Odročit lze jednání také jen za účelem vyhlášení rozsudku. Jednání se odročuje zásadně na určitý den, na neurčito jen tehdy, nelze-li jej dopředu stanovit.

V civilním procesu musí být účastníci podle § 119 odst. 2 občanského soudního řádu předvoláni nejméně pět dnů předem, a pokud jde jen o vyhlášení rozsudku, je možné jednání odročit podle § 156 odst. 2 občanského soudního řádu na dobu maximálně deseti dní. V trestním řízení doba odročení kvůli vyhlášení rozsudku činí podle § 128 odst. 3 trestního řádu nejvýše tři dny.

Externí odkazyEditovat