Odeon

antická koncertní stavba pro přestavení a soutěže
Tento článek je o antické stavbě. Další významy jsou uvedeny na stránce Odeon (rozcestník).

Výraz Odeon (latinsky odeum, řecky ᾠδεῖον), někdy též Odeion, původně označoval antickou stavbu, jež sloužila pro vystoupení a pěvecké a hudební soutěže, jakož i umělecký přednes. Nejčastěji měla půdorys kruhového segmentu a od amfiteátru se lišila tím, že byla zastřešena.

Odeon v Kosu
Starověké divadlo na řeckém ostrově Kos

Nejstarší známou stavbou tohoto druhu byla Skias, kterou postavil Theodorus v 7. nebo 6. století př. n. l. na spartském tržišti. V Athénách nechal Periklés okolo roku 447 př. n. l. na jihovýchodním úbočí Akropole zbudovat Odeon, jenž byl roku 86 př. n. l. zbourán, ale brzy znovu vystavěn. Druhý Odeon na agoře spatřily Atény již od doby Marka Vipsania Agrippy, třetí od Héróda Attického na jihozápadním svahu hradu.

Kromě toho jsou známé stavby tohoto typu též v Efezu (postaven Vediem Antoniem), v Korintu, v Patře a jiných městech Řecka. V Římě byl postaven jeden odeon (Odeum) během vlády císaře Domitiana.

V novověku se slovem Odeon označují větší stavby věnované hudbě, divadlu a tanci, jako např. Odeon v Mnichově, či Odéon v Paříži.

Jméno později užívaly i promítací sály filmových představení, viz též Nickelodeon.

Externí odkazyEditovat